Termíny Tišnovského geopivka v roce 2016 a 2017

Jak už bylo řečeno dříve, od července nabíháme na pravidelný termín našeho Tišnovského geopivka - třetí úterý v měsíci (od října přesun na třetí čtvrtek v měsíci).
Oleg by řekl, že to musí být jasné každému, přesto se najdou jedinci, kteří tápou a nevědí, ... ;-)

2017

:: 19. ledna 2017, čtvrtek
:: 16. února 2017, čtvrtek
:: 16. března 2017, čtvrtek
:: 20. dubna 2017, čtvrtek
:: 18. května 2017, čtvrtek
:: 23. června 2017, pátek
:: 20. července 2017, čtvrtek
:: 17. srpen 2017, čtvrtek
:: 21. září 2017, čtvrtek
:: 19. října 2017, čtvrtek
:: 16. listopadu 2017, čtvrtek
:: 21. prosince 2017, čtvrtek

čtvrtek 20. července 2017

Noc s 2TGP na zamku

Tak co, už máte poznamenáno v kalendáři?


Urbex

GC62Q6D - Urbex


An easy cache for the Chernobyl visitors. But as it is not as easy to get into this city, the difficulty is slightly higher.УКРАЇНСЬКИЙ


Я б сказав, що кожен, хто прийшов по цей схов (кеш), добре знає, куди прийшов і що тут сталося. Тому не бачу сенсу тут в описі писати речі вже тисячу разів ретельніше описані.

Замість цього я хотів би вас познайомити з певною групою людей, для яких це місце має те ж саме значення як для звичайних туристів Париж чи Велика Китайська стіна – з так званими урбексери.

Вікіпедія пише:

Міське дослідження (англ. Urban exploration, також UrbEx) – це пізнавання міст, фабрик або інших об'єктів, які споруджені людьми. Не йдеться про музеї або легко доступні об'єкти, навпаки, йдеться про об'єкти, які не можуть відвідати звичайні люди. В більшості випадків міське дослідження небезпечне та нелегальне, бо дослідники мусять переконати огорожі як паркани, занедбані об'єкти, камери безпеки або охоронці.

Мотивацій для міського дослідження декілька. Деякі дослідники шукають занедбані споруди та заводи з залишками обладнання. Інші зацікавлені в інфраструктурі, тобто передусім мостах та тунелях, або просто відвідують місця, які важко доступні або з них цікаві види.

Особисто я б сказав, що існують два основні типи урбексерів (дослідників). :

Перший тип шукає адреналіну і пригод. Можете його побачити, як підіймається по іржавих сходах на вершину димоходу сто річної давнини. Або його знайдете після півночі, як гуляє в об’єкті, якого всі уникають, бо там привиди.

Другий тип шукає красу там, де їй звичайні люди не бачать. Такого дослідника як правило зустрінете десь в покинутій будівлі обвішеного камерами, фотоапаратами, штативами, лампами та флешами, терпляче чекаючого на промінь призахідного сонця, який засяє через брудне вікно повне павутинь, цікаво осяє деталь пліснявого черевика на підлозі .
Звичайно, що обидва типи переплетені, так що фотограф у старому замку намагаєьбся відчути атмосферу та геній місця, і авантюрист часто витягує фотоапарат і теж клацає пару фотографій...

Однак обидва типи значною мірою дотримуються неписаного закону урбексу:

«Не бери нічого крім фоток, не залишай нічого, крім слідів».

Хто ж тоді не є урбексером (дослідником)
- Урбексер не є той, хто в об'єкти потрапляє з метою крадіжки обладнання, металів і т.д.
- Урбексер не є той, хто об'єкти використовує як фон для інших хобі (графіті, страйкбол...)
- Урбексер не є той, хто в об'єктах шукає притулку та тимчасове (постійне) проживання

Цікаво, що багато людей до досліджування занедбаних місц потрапляє завдяки геокешінгу. Це теж мій випадок. Схови мене часто привели до руїн замків, до старих заводів та інших подібних місць. І поступово мені почало більше подобатись досліджувати такі місця і цілеспрямовано їх шукати, ніж в них «тільки» шукати схованки. Ну, і ви тут для чого?ENGLISH


I'd say that anyone who came to this cache already knows where it is and what had happened here. So I see no sense in describing here things, a thousand times more thoroughly described elsewhere.

Instead, I'd like to introduce you to a special group of people for whom this place has the same meaning, as for ordinary tourists f.i. Paris or the Great Wall of China - the so-called, Urbexers.

Wikipedia tells us:

Urban exploration (often shortened as urbex, UE, bexing, urbexing and sometimes known as 'roof-and-tunnel hacking') is the exploration of man-made structures, usually abandoned ruins or not usually seen components of the man-made environment. Photography and historical interest/documentation are heavily featured in the hobby and, although it may sometimes involve trespassing onto private property, this is not always the case. Informally named "urbexing," the popular activity is engaged with by people of all ages, even the elderly. Urbex (or urban exploration may also be referred to as draining (an alternate form of urbexing where drains are explored), urban spelunking, urban rock climbing, urban caving, roof topping or building hacking.

Personally, I would say that there are two main types of urbexers:

The first type is looking for an adrenaline and adventure. So you can find them climbing a rusty ladder on top of a hundred-year-old chimney. Or strolling after midnight in an old, abandoned mansion, which everyone tries to avoid because it's haunted.

The second type is looking for a beauty where majority of normal people do not see it. You usually meet them somewhere in an abandoned building, festooned with cameras, tripods, lights and flashes, patiently waiting for the last ray of the setting sun, which breaks through that dirty window full of cobwebs and shows interesting detail at the moldy shoes on the floor .
Of course, both intertwined, so that the photographer is trying to feel atmosphere and genius loci, as well as an adventurer often pulls out a camera and takes a couple of photos ...

Both types, however, share a largely honored an unwritten urbex law:

"Do not take nothing but pictures and do not leave nothing but footprints".

Who, then, is not contrary urbexer?
- Urbexer is not the one who gets to object to steal equipment, metals, etc.
- Urbexer is not the one who uses objects as a backdrop for other hobbies (graffiti, airsoft ...)
- Urbexer is not the one who seeks shelter in buildings and temporary (permanent) home.

It is interesting that many people started to explore the abandoned sites just over geocaching. Which is also my case. Caches often brought me to the ruins of castles, in old factories and similar places. And gradually it became more fun to explore these places.

So what about you, why you're here?


ČESKY


Řekl bych že kdokoliv, kdo si přijel pro tuhle keš, tak dobře ví kam přijel a co se tu vlastně stalo. Nevidím tedy smysl v tom, popisovat zde v listingu věci tisíckráte důkladněji popsané jinde.

Namísto toho bych Vás rád seznámil se zvláštní skupinkou lidí, pro které má tohle místo stejný význam jako pro obyčejné turisty Paříž či Velká čínská zeď – s tzv. urbexery.

Wikipedie nám říká:

Urban exploration (též infiltrátorství nebo UrbEx) je poznávání měst, továren či jiných objektů, které vznikly lidskou činností. Nejde přitom o muzea či snadno přístupné objekty, ale naopak o objekty, které lidé běžně nemohou vidět. Ve většině případů je urban exploration nebezpečný a ilegální, protože průzkumníci musí překonávat překážky, jako jsou ploty, rozpadající se budovy, bezpečnostní kamery nebo ochranky.

Motivací pro urban exploration je několik. Někteří vyhledávají opuštěné budovy a továrny se zbytky strojů. Jiní se zajímají o infrastrukturu, tedy hlavně mosty a tunely nebo se prostě vydávají na místa, která nejsou snadno přístupná, nebo poskytují zajímavý výhled.

Osobně bych řekl, že jsou dva hlavní typy urbexerů:

První typ hledá adrenalin a dobrodružství. Můžete jej tedy vidět, jak šplhá po rezavém žebříku na vrchol sto let starého komína. Nebo jej naleznete po půlnoci, jak se prochází v sídle, kterému se všichni obloukem vyhýbají, protože v něm přece straší.

Druhý typ zase hledá krásu tam, kde ji většina normálních lidí nevidí. Toho většinou potkáte někde v opuštěné budově ověšeného kamerami, fotoaparáty, stativy, svítilnami a blesky, jak trpělivě vyčkává, až mu paprsek zapadajícího slunce, který se prodere přes špinavé okno plné pavučin zajímavě nasvítí detail té plesnivé boty na podlaze .
Samozřejmě se oba typy prolínají, takže fotograf se ve starém zámku snaží vycítit atmosféru a genius loci, stejně tak dobrodruh často vytáhne fotoaparát a také si pořídí pár fotografií …

Oba tyto typy však povětšinou sdílí a ctí nepsaný zákon urbexu:

„Neodnášej nic než fotky, nenechávej nic než stopy!“.

Kdo tedy naopak není urbexer?
- Urbexer není ten, kdo se do objektů dostává za účelem krádeže vybavení, kovů apod.
- Urbexer není ten, kdo objekty využívá jako kulisu pro jiné koníčky (graffitti, airsoft …)
- Urbexer není ten, kdo v objektech hledá útočiště a přechodný (trvalý) domov.

Je zajímavé, že mnoho lidí se k prozkoumávání opuštěných míst dostane právě přes geocaching. Což je třeba i můj případ. Kešky mě totiž často přivedly na ruiny zámků, do starých továren a na podobná místa. A postupně mě více začalo bavit tato místa prozkoumávat a cíleně vyhledávat, než v nich „jen“ hledat kešky.

Tak a co vy, vy jste tady proč?


CWG Tisnovske geopivko SQ Tisnovske geopivkoFlag Counter

úterý 18. července 2017

Tisnovske.geopivko made an announcement about Event Cache Noc s 2TGP na zamku

Tisnovske.geopivko made an announcement about Noc s 2TGP na zamku

Vazene kacerky a kaceri,
prave jsme do listingu vlozili aktualni tabulku nahlasenych kaceru i s udaji o zaplaceni, poctu nahlasenych cwg ci sq. Pokud je nekde neco neuplne, tak nam dejte vedet.

Jinak pripravy jsou v plnem proudu, tak snad se mate na co tesit ;-)

Vas organizacni team & Marko Polo.

75. TIŠNOVSKÉ GEOPIVKO

Published with exception ;-)

Drazí kačeři i mudlopřátelé :-) termíny jsou už sice pevně dány, nicméně výjimky jsou možné a jedna nastává právě nyní, takže si pište: 
Co: 75. TIŠNOVSKÉ GEOPIVKO
Kdy: čtvrtek 20. července 2017, od 19:00
Kde: Restaurace U Mocnáře, N 49°19.59437', E 16°26.68365'
Tentokrát se sejdeme po hlasování a hlavně doporučení JaCGa ve stylové Restaucaci U Mocnáře v Hradčanech.

Pokud máte rádi geocaching, Tišnov a naše kešky :-), tak jste vítáni. Rádi se seznámíme s dalšími stejně postiženými lidmi. Jen nám o své účasti dejte vědět, buď přes e-mail nebo jako komentář pod oznámením na těchto stránkách. Potvrďte jak závaznou, tak i nezávaznou účast, ať víme, kolik se nás sejde a můžeme zamluvit potřebnou kapacitu. Jinak vás ke stolu nepustíme :-)
Pokud bude zájem, může opět proběhnout „nábor“ nových členů :-) Také věříme, že proběhne i setkání s našim dorostem z Tišnovské geokofoly. Kdo a zda někdo vůbec připraví tradiční geopivkovou keš zatím ještě není rozhodnuto.


SQ k eventu Noc s 2TGP na zamku

SQ k eventu Noc s 2TGP na zámku už dorazily a těší se na šťastné majitele ;-)


středa 28. června 2017

Mistr Šimon 12°

Představujeme další speciál řady Tišnovské pivo, který můžete od středy 28. června 2017 ochutnat v Tišnovské pivnici.

Charakteristika: Mistr Šimon 12% - Weissbier – pšeničné, svrchně kvašené pivo, nefiltrované, nepasterizované.A co praví legenda?
Mistr Šimon z Tišnova byl významnou osobností české reformace 15. století. Narodil se v Tišnově, kolem r. 1375, zřejmě v domě na Dolním náměstí 67. V r. 1399 se stal mistrem svobodných umění na pražské univerzitě. V letech 1411 - 1412 byl králem Václavem IV. ustanoven rektorem pražské univerzity. Byl to jeden z nejbližších přátel a spolupracovníků mistra Jana Husa.

S pivovarským pozdravem Dej Bůh štěstí!úterý 27. června 2017

Tisnovske.geopivko made an announcement about Event Cache Noc s 2TGP na zamku


Tisnovske.geopivko made an announcement about Noc s 2TGP na zamku


Vazene kacerky a kaceri,
v lozich se mnozi zadosti jak o cwg, tak i "swg", ale Slovak Wood Geocoin fakt nebudeme nechat delat ;-) Zrejme vas dole v listingu matly obrazky CWG a SQ Tisnovskeho geopivka, ktere funguji jako odkazy na stranky Tisnovskeho geopivka, jez maji poukazovat na nasi "domovskou prislusnost". Nicmene jsme si to spravne prelozili, ze asi mate zajem i o SQ - Czech Geo Square a vase tuzby budou doufejme vyslyseny. Takze jsme do listingu doplnili i nahledy eventoveho CWG a SQ. Takze klidne piste pozadavky, o kolik kusu mate zajem. Opakujeme, ze ucastnici souteze maji kazdy po jednom cwg v cene, vsechny ostatni CWG respektive jakakoliv SQ jsou za obvyklou cenu 10,- za kus.
Dale bychom vas chteli pozadat, abyste jakekoliv zmeny v lozich nebo doplneni informaci vzdy provadeli pomoci noveho "Write Note" logu. Je proste nemyslitelne abychom porad prochazeli stare logy a sledovali, jestli v nem neni nejaka zmena, upozornujeme, ze na takovehle zmeny nebudeme brat zadny zretel.
Take bychom radi pozadali vsechny ucastniky, aby pripadne uvadeli nebo nam upresnili, zda a v jakem poctu se hodlate ucastnit souteze a kolik pripadnych ucastniku prijde jen tak rikajic na cumendu nebo pro bod. Samozrejme i ti jsou u nas vitani, ale radi bychom meli prehled mezi ucastniky souteze a temi co se tam pripadne jen zastavi na kratsi navstevu a samotne souteze se ucastnit nebudou.

Vas organizacni team & Marko Polo.
CWG a SQ k eventu Noc s 2TGP na zamku

Doufáme, že event Noc s 2TGP na zámku udělá radost i všem sběratelům dřevěných koleček ;-)


Noc s 2TGP na zámkuPři pohledu na název eventu si leckdo řekne – "Co to k čertu je, to "2TGP?". Obvykle zkratka TGP označuje "Tišnovské geopivko". Dnes však to znamená navíc i "Tajemné geopátrání". A jelikož akci pořádá právě tišnovské geopivko, můžete název rozklíčovat jako "Noc tajemného geopátrání s Tišnovským geopivkem na zámku".

Chtěli jste někdy zkusit strávit noc na zámku? Projít se v noci za svitu svíčky mučírnou a tajemnými zámeckými sklepy? Zažít honbu za ukrytým pokladem při soupeření s nelítostnými a bezohlednými konkurenčními gangy? Pocítit na vlastní kůži tajemnou přítomnost neznámých entit ? (nezaručujeme smiley).
My ano! A proto jsme se rozhodli uspořádat tento výjimečný event, během kterého opravdu strávíme noc na tajemném, pověstmi opředeném zámku v Letovicích, jehož kořeny sahají až do roku 1250. Jen pověsti, týkající se zámku a podzámčí vydaly na poměrně solidní knížku.
A nejenom, že zde strávíme noc! Při naší první návštěvě zámku jsme se dozvěděli, že se na tomto zámku v 15. století překládal spis Marka Pola "Milion" z latiny do staročeštiny. A právě po stopách dalšího artefaktu z té doby, tedy osobních poznámkách Marka Pola z jeho cesty po Číně se vydáme během (skoro) celodenní hry ve všech prostorách zámku.
Vítejte tedy na eventu: Noc s 2TGP na zámku.

Datum a čas:

29.7.2017. Příjezd v 13:00, nejpozději 14:00. Předpokládané ukončení 1:30.

Pořadatelé

JaCG, Safarici, Berx.cz, ODYS76, Reznickovi

Místo:

Zámek Letovice. Registrace bude probíhat na souřadnicích eventu.

Kapacita

Z organizačních důvodů je kapacita eventu omezena na maximální počet 100 účastníků. Pokud by došlo k překročení této kapacity, bude vyhlášen Stop stav.

Cena

Cena za účast na eventu je:
 • 150 Kč při platbě předem na bankovní účet 670100-2209355397/6210. Do poznámky pro příjemce prosíme uvést nick. Platbu převodem prosím proveďte nejpozději do 22.7. Později už akceptujeme pouze platbu v hotovosti na místě.
 • 200 Kč při platbě v hotovosti na místě
V ceně je zahrnuto:
 • Vstupné do zámku a dračí sluje
 • Kempování přímo v zámeckém parku
 • CWG
 • Ceny pro vítěze

Program eventu

13:00
Sraz účastníků. Vozidla prosím nechat na doporučeném parkovišti z předzámčí, nebo je možné parkovat na ulici před zámkem. V žádném případě prosím nevjíždět za zámeckou bránu.
Doporučujeme čas mezi příjezdem a zahájením eventu využít např. na rozbití stanu v zámeckém parku, teoretickou přípravu apod.
13:00 – 14:30
Registrace účastníků, předání eventových CWG a základních informací. Při registraci je možné předem hlásit, kdo by si přál být s kým v týmu (max 5 lidí). Vzhledem k prostorám a času, ve kterých bude event probíhat, každý z účastníků podepíše při registraci revers, že se eventu zúčastňuje na vlastní zodpovědnost a riziko, stejně tak jako že zodpovídá za způsobené škody.
14:30 – 15:00
Seznámení s organizací hry, otázky a odpovědi. Rozdělení do týmů (provedou organizátoři s přihlédnutím k požadavkům při registraci). Každý tým obdrží týmovou kartu, která bude sloužit k záznamům o průběhu hry.
15:00 – 20:00
První část hry ve vnitřních prostorách zámku. Ve 20:00 již musí všichni účastníci budovu zámku opustit, neboť ji majitel(ka) zamyká.
20:00 – 21:00
Přestávka s možností večeře v zámecké restauraci. Během večeře vám Marko Polo povypráví několik pikantních historek ze svých cest.
21:00 – 01:00
Druhá část hry v podzámčí.
01:00 – 01:30
Vyhlášení výsledků, piknik, volná zábava
Vyklizení parku a odjezd účastníků by měl proběhnout nejpozději do 10:00 dalšího dne.
Upozornění:
Vzhledem k časovému plánu a prostorám, kde se budeme pohybovat důrazně doporučujeme zvážit, zda se na akci přihlásit s malými dětmi.

Občerstvení

Po celou dobu eventu (až do 1:30) by měla být k dispozici zámecká restaurace na spodním nádvoří. Je tedy možné odskočit si na jídlo či na občerstvení kdykoliv v průběhu hry, nejen v době, která je plánována jako čas na večeři.

CWG směnárna

CWG směnárna bude v provozu od 13:30 podle potřeby, nejdéle však do 19:30. Pokud tedy budete mít splněné úkoly a odpolední části hry a budete hledat nějakou možnost kulturního či společenského vyžití, náš směnárník se bude těšit na vaši návštěvu.

Alternativní ubytování

Pokud by některému z účastníků nestačila možnost kempování, má možnost strávit opravdovou noc na zámku a dívat se na nás, na "plebs v parku" z výšky komnat ve druhém poschodí. Na zámku jsou totiž k dispozici dva luxusní apartmány, které fungují jako hotelové ubytování. Jako organizátoři eventu o této možnosti pouze informujeme. Pokud ji někdo bude chtít využít, nechť si vše domluví osobně přímo s majiteli zámku. Kontakt je: http://www.zamekletovice.cz/

Co s sebou?

 • Stan, spacák, kempovací potřeby
 • Svítilnu s dostatečným množstvím baterií
 • Psací potřeby na poznámky
 • GPS
 • CWG, GC a TB na výměnu

Pravidla hry


Jelikož hra nebude úplně jednoduchá, popíši raději její hlavní princip již přímo zde, v listingu. Tak, abychom se na místě nemuseli vysvětlováním pravidel zdržovat a mohli jen upřesnit drobnosti a zodpovědět případné otázky.
 • Při registraci dojde podle počtu přihlášených k rozdělení účastníků na maximálně dvacet maximálně pětičlenných týmů. Pokud bude účastníků méně, mohou být týmy menší, případně jich může být méně.
 • Každý tým bude jednoznačně označen pomocí vlajky státu, který má souvislost s Markem Polem.
 • Hlavním cílem hry je získat 20 částí artefaktu, poskládat jej do původní podoby a z něj pak vyčíst, kde se nachází osobní poznámky Marka Pola z jeho cest po Číně.
 • Části artefaktu nebudete hledat podle souřadnic, ale podle indicií. Důkladně si proto při svých cestách zámkem všímejte všech detailů – nikdy nevíte, kdy se vám bude nějaká vědomost hodit.
Tak například se dozvíte, že další indicii máte hledat v místnosti s pannou ve svatebních šatech +/- jedna místnost před a vzad.
Indicie bude obálka či pytlík, ve které najdete část artefaktu a pokyny k dalšímu postupu.
Důležité:
Indicie jsou označeny podle týmů a jsou navzájem nezaměnitelné! Pokud jste tým číslo 5 a v komnatě naleznete nejdříve indicii, která bude určena pro tým např. 8, nevšímejte si jí a nechte ji být. Pro váš tým je zcela nepoužitelná. Zavedla by vás na jinou cestu a část artefaktu také není s tím vaším kompatibilní. Pokud tedy nechcete kazit ostatním hru, nechte indicie ostatních týmů na místě.
Je pravděpodobné, že skutečně naleznete spoustu cizích indicií. Uvědomte si, že kromě té vaší je v jedné komnatě (mnohdy) uschována indicie pro dalších 19 týmů. A teprve ta dvacátá je určena jen a jen pro vás J.
Nedoporučujeme ani mezitýmovou spolupráci. Sice tomu nezabráníme, ale hra je nastavena tak, aby spolupráce mezi týmy v podstatě neměla smysl. Je lepší nechat každého jít svou postupnou cestou, než se v prostorách zámku navzájem hledat.
Typy indicií:
Některé indicie vás pošlou rovnou dál. Některé však budou vyžadovat k zjištění dalšího postupu rozlousknutí lehčí šifry. Šifra bude zpravidla vyžadovat klíč. Ten se bude vždy vyskytovat ve stejné komnatě, jako samotná indicie. Může to být další pytlík (obálka), může se však jednat i o nějakou informaci, kterou v místnosti najdete (např. z popisů, informací apod.).
Žolík
Kromě indicií bude v celém zámku (vždy však v místech s indiciemi) uloženo 10 karet žolíků. Poznáte je podle označení "Žolík TGP". Pokud budete mít to štěstí že na některou z nich narazíte, neváhejte a berte. Bude se vám hodit.
Dalších 5 žolíků bude mít k dispozici na rozdání Marco Polo osobně. Pravděpodobně je rozdá těm týmům, které mu budou z nějakého důvodu obzvláště sympatické smiley.
A nakonec – posledních 5 žolíků bude mít k rozdání bílá paní. Zkuste je od ní získat smiley.
Nápovědy
Kdykoliv během hry můžete využít osobní pomoci Marka Pola. Pokud se Vám nedaří najít některou indicii, pokud nedokážete najít klíč, pokud nezvládnete vyluštit šifru – ve všech těchto případech je Vám Marko Polo ochoten pomoci. Během odpolední části hry ho najdete v zámecké obrazárně. Při večerní části hry pak bude nejpravděpodobněji v zámecké restauraci.
Ale pozor! I Marko Polo má svá pravidla.
 • Pokud za ním půjdete s žolíkem, poskytne vám nápovědu i hledanou indicii bez nějakých vytáček výměnou za žolíka.
 • Můžete za ním jít i bez žolíka. To však maximálně 5x jeden tým v průběhu celé hry. A bez žolíka to tak jednoduché nebude. Aby se před Markem netvořily fronty, bude nápověda podmíněna zodpovězením jednoduché otázky z jeho života a zaplacením manipulačního poplatku ve výši 50 Kč za první nápovědu, 100 Kč za druhou nápovědu, 200 Kč za třetí, 300 Kč za čtvrtou a 500 Kč za pátou nápovědu.
Postup hry:
 • Prvních deset indicií a částí artefaktu posbíráte během odpolední hry v interiérech zámku.
 • Po ukončení odpolední části hry je nutné vyhledat bílou paní, která zkontroluje zápisy v týmové kartě a potvrdí nárok na pokračování ve druhé části.
 • Dalších deset indicií a částí získáte v noční části hry v exteriérech.
 • Následně budete muset složit artefakt a z něj zjistit, kde se nalézá truhla s rukopisem Marka Pola. Není to však tak jednoduché. Staré mapy vykazují poměrně velké odchylky oproti dnešním moderním, satelitním mapám. Proto před odchodem k vlastní truhle s pokladem budete muset vyhledat Marka Pola, který vám sdělí korekce souřadnic původních map, platné ke dnešnímu dni pro váš konkrétní stát.
 • No a samozřejmě – tým který to celé zvládne nejrychleji, bude postaven na piedestal vítězů a získá právo logovat eventové FTF. Druzí STF … a tak dále, jak je zvykem.

Důležité upozornění


Během dne se budete volně bez dozoru pohybovat ve skutečných historických prostorách zámku.
Zámek sice není ještě úplně opraven a není ani kompletně zařízen, přesto už je (zvláště v horních patrech) zařízen historickým nábytkem a skutečnými starožitnostmi. Do opravy zámku musel pan majitel vložit neskutečné množství prostředků a práce a zaslouží si naši úctu a ohleduplnost. Ostatně, jak zámek vypadal ještě před deseti lety si můžete dohledat na internetu. Důrazně proto prosíme – chovejte se adekvátně prostředí, ve kterém se nacházíte. Herní artefakty sice budou uschovány i v komnatách zámku, avšak nikdy ne tak, aby k jejich získání bylo potřeba někam speciálně lézt, na něco si stoupat, něco páčit apod. Mohou být třeba v komodě, nebo ve skříni. Nikdy ale nebudou ve skříni, která je zamčená, takže se prosím takové nepokoušejte otevřít. Mohou být v moderní knize, nebo dřevěné máselnici. Nikdy je však nehledejte ve starém tisku či v porcelánové váze.
Navíc si prosím uvědomte, že kromě nás se na zámku budou pohybovat i běžní návštěvníci. Chovejte se tedy prosím podobně jako při hledání keše – nehledejte, jsou-li s vámi v místnosti cizí lidé. Ať nezískají dojem, že je v rámci prohlídky vše povoleno.
Během noci se zase budete pohybovat v terénech, ve kterých je potřeba opravdu dávat pozor na to, kam člověk chodí a šlape. V muzeu zemědělské techniky pozor na stroje. Ve staré sladovně pozor na díry v podlaze. V mučírně pozor na všechno wink … A tak dále. Jste koneckonců kačeři a tak určitě za sebou nějaké ty noční akce máte a víte, jak se chovat.

Poděkování:

Závěrem bychom chtěli poděkovat panu a paní Vavříčkovým za zapůjčení zámku a výjimečně vstřícný postoj, který umožnil zorganizovat tento (doufejme že) nezapomenutelný event.

CWG Tisnovske geopivko       SQ Tisnovske geopivko

středa 7. června 2017

73,5. „výjezdní“ Tišnovské geopivko

V sobotu večer proběhlo po roce opět zcela neplánované „výjezdní“ zasedání tišnovského geopivka během Terezínských her. tentokráte v prostorách Biskupského pivovaru U sv. Štěpána v Litoměricích.
pondělí 22. května 2017

Cache by berx.cz


Tuto keš bych chtěl věnovat VŠEM ownerům, zakladatelům keší, kteří bez nároku na jakoukoliv finanční či hmotnou odměnu, připravují pro všechny geokačery zábavné keše.Před nedávnem, zde na tomto místě, byla umístěná keš TREZOREK. Kdo má zájem vidět jak vypadala může shlédnout video na :

Bohužel zde vydržela jen asi týden, než jí nějaký nenechavec totálně zlikvidoval. Bylo mi líto umístění schránky na původní keš, a tak jsem zde nechal její obal a doplnil jen logbook. Navíc jsem nechtěl někomu kazit statistiky a tak jsem raději starou keš archivoval a založil zde keš novou.
Tato keš, kterou právě lovíte, má být jakousi vzpomínkou na keš původní a zároveň jakýmsi upozorněním na skutečnost, že všichni zakladatelé, kteří zakládají keše, to dělají, čistě jen k pobavení ostatních kačerů. Většina ownerů, nad výrobou či přípravou keše stráví spousty času a mnohdy i nemalých finančních nákladů.
Prosím uvědomte si, že to dělají opravdu zadarmo a mimo pěkného logu od vás lovců keší, z toho nemají vůbec nic. Apeluji tedy na Vás s prosbou, aby jste při odlovu jakékoliv keše na toto mysleli a chovali se vždy, jako by keš byla jenom a jenom vaše.
Přidáním FP k této keši, či yes na https://www.youtube.com/watch?v=oFVOBm0hh5s , na ni upozorníte a přilákáte tím i více lovců, kteří, jak doufám, si třeba přečtou i tento listing a zamyslí se trochu nad tím.

Všem poctivým a slušným nálezcům, přeji úspěšný lov.

čtvrtek 18. května 2017

Porter Coeli 20° - Baltic Porter

Dovolte mi malé pivni okenko, když už jsme to geoPIVKO ;-) To, že Tišnov je už nejen město keším zaslíbené, ale i pivu zaslíbené je prostě fakt a slovy klasika... Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.

Takže bych tu rád představil nový kousek do pivní mozajky z produkce Pivovaru Tišnov, konkrétně „plnoleté“ pivo Porter Coeli 20° Baltic Porter s 8,4% alkoholu. Jedná se o je dezertní pivo s výrazným obsahem alkoholu a tmavě hnědou barvou z kategorie Baltic Porter. Tento typ piva se vyznačuje bohatou chmelovou sladkostí s nádechem chuti kávy, čokolády, ořechů a s tóny sušeného ovoce.


středa 17. května 2017

74. Tišnovské geopivko

74. Tišnovské geopivko

Využívám Černobylského memoranda a vyhlašuji tímto termín a místo červnového TGP: 

POZOR!!! ZMĚNA!!!

Využívám ostopovické deklarace a téměř na poslední chvíli přesouvám místo konání 74. tišnovského geopivka na souřadnice, viz. níže. Jedná se vlastně o spojení 74. geopivka s eventem, který se koná na oslavu 7. výročí spřáteleného Brněnského geopivka. Podrobné informace najdete zde:

https://coord.info/GC766RG

Jinak se nemění vůbec nic (tedy ještě se posunul čas o hodinu dopředu, abych byl úplně přesný). Téma zůstává stejné, navíc se setkáme s mnoha kačerskými legendami a dalšími příteli. A v neposlední řadě - bude to za bod :) 

Termín: 23.6.2017, 17:00
Místo: N 49° 09.327 E 016° 32.666
Téma: Grilování (kdo chce, může pžinést cokoliv, co hodíme na oheň a upečeme (vyjma partnerů/partnerek))
Vstupné: Hodnotný dar pro všechny členy TGP, kteří před nedávnem překročili 50 let své existence :)


úterý 16. května 2017

73. TIŠNOVSKÉ GEOPIVKO

Published with exception ;-)

Drazí kačeři i mudlopřátelé :-) termíny jsou už sice pevně dány, nicméně výjimky jsou možné a jedna nastává právě nyní, takže si pište: 

Co: 73. TIŠNOVSKÉ GEOPIVKO
Kdy: středa 17. května 2017, od 19:00
Kde: Pěna Dní, N 49°20.97460', E 16°25.38488'Tentokrát se sejdeme na Pěně Dní.

Pokud máte rádi geocaching, Tišnov a naše kešky :-), tak jste vítáni. Rádi se seznámíme s dalšími stejně postiženými lidmi. Jen nám o své účasti dejte vědět, buď přes e-mail nebo jako komentář pod oznámením na těchto stránkách. Potvrďte jak závaznou, tak i nezávaznou účast, ať víme, kolik se nás sejde a můžeme zamluvit potřebnou kapacitu. Jinak vás ke stolu nepustíme :-)

Pokud bude zájem, může opět proběhnout „nábor“ nových členů :-) Také věříme, že proběhne i setkání s našim dorostem z Tišnovské geokofoly. Kdo a zda někdo vůbec připraví tradiční geopivkovou keš zatím ještě není rozhodnuto.

pátek 5. května 2017

Nový logbook Tišnovského geopivka

Když se spojí šikovnost a um Parisee a Berxe, nemůže z toho vzniknout nic špatného ;-) ... aneb v pořadí již třetí logbook Tišnovského geopivka.