Termíny Tišnovského geopivka v roce 2022

V roce 2022 byla pravidelnost našich termínů napadena viry, resp. jejich následky. Přesto geopivko zůstává a snaží se plnit termíny pravidelných eventů Tišnovského geopivka - třetí čtvrtek v měsíci.
Oleg by řekl, že to musí být jasné každému, přesto se najdou jedinci, kteří tápou a nevědí, ... ;-)

2022

:: 10. února 2022, čtvrtek
:: 23. března 2022, středa
:: 21. dubna 2022, čtvrtek
:: atd.

pondělí 13. listopadu 2017

79. TIŠNOVSKÉ GEOPIVKO

Published with exception ;-)

Drazí kačeři i mudlopřátelé :-) termíny jsou už sice pevně dány, nicméně výjimky jsou možné a jedna nastává právě nyní, takže si pište:

Co: 79. TIŠNOVSKÉ GEOPIVKO
Kdy: čtvrtek 16. listopadu 2017, od 19:00
Kde: Restaurace U Mocnáře, N 49°19.59437', E 16°26.68365'

Tentokrát se opět sejdeme ve stylové Restauraci U Mocnáře v Hradčanech. Těšit se můžeme na skvělé pivo z Tišnovského pivovaru a zřejmě zase nějaké to gastro porno ;-)

Pokud máte rádi geocaching, Tišnov a naše kešky :-), tak jste vítáni. Rádi se seznámíme s dalšími stejně postiženými lidmi. Jen nám o své účasti dejte vědět, buď přes e-mail nebo jako komentář pod oznámením na těchto stránkách. Potvrďte jak závaznou, tak i nezávaznou účast, ať víme, kolik se nás sejde a můžeme zamluvit potřebnou kapacitu. Jinak vás ke stolu nepustíme :-)
Pokud bude zájem, může opět proběhnout „nábor“ nových členů :-) Také věříme, že proběhne i setkání s našim dorostem z Tišnovské geokofoly. Kdo a zda někdo vůbec připraví tradiční geopivkovou keš zatím ještě není rozhodnuto.Po stopách Hitlerovy dálnice

Rád bych vás všechny pozval na přednášku Po stopách Hitlerovy dálnice.

Pokud by vás zajímalo povídání o Hitlerově dálnici (jinak Exteritoriální německé dálnici A88 Wien - Breslau), tentokrát v příjemném prostředí Tišnovsklé pivnice nad pěnivým mokem z Tišnovského pivovaru, tak se nahlaste na kontakty v letáku či odkaze. 
 
JAN
 
 

středa 1. listopadu 2017

CITO Květnice

GC7E0XB - CITO Květnice
Cache by tom.k


CITO Květnice

Jeskyně byla objevena náhodně 28. 5. 1972 na severovýchodním svahu Květnice. Byla pojmenována po Aloisi Královi, čestném občanu města Tišnova, objeviteli Demänovských jeskyní. Jeskyně je značně členitá a poměrně rozlehlá. Propasti a spodní část jeskyně jsou na výzdobu chudší, sintrové povlaky a vodopády jsou však mohutnější.
Králova jeskyně je nejznámější speleologickou lokalitou oblasti. Vchod leží na severním svahu cca 100 m od vrcholu. Jeskyně je 700 m dlouhá a 72 m hluboká, původní přirozený vchod je již zasypán a jeskyně je přístupná nově proraženou štolou. Staré části, známé už od objevu jeskyně v roce 1972, tvoří několik svažitých dómů spojených spletitými chodbami. Sintrová výzdoba zde není příliš patrná, za zmínku stojí vykrystalizovaný ametyst a baryt na několika místech. Stěny chodeb jsou jasně korodované, členité, porostlé pisolitovou a nástřikovou výzdobou. Jsou zde patrna dvě ohraničená jeskynní patra.
Horní patro je horizontálně uloženo asi 10 m pod povrchem, je z větší části uměle vyklizeno a je korozívně a erozívně modelované. Má bohatou krápníkovou výzdobu s krápníky různé délky a síly a s dvěma sintrovými jezírky s plochou 5 m2. Výsledkem práce jeskyňářů byly drobné objevy v roce 1974 jako Rotunda, Závalový komín, Komín hrůzy nebo Ztracené komíny.
V roce 1976 - 77 byla vyražena štola zpřístupňující horní patro jeskyně. Dlouholetá a cílevědomá práce speleologů byla postupně odměněna objevy dalších prostor tohoto jeskynního systému. V roce 1984 byla objevena Dobišarova jeskyně s unikátní výzdobou v podobě brček až 160 cm dlouhých. O pět let později pak bylo nalezeno pokračování směrem do masívu hory. Nové prostory jsou cca 450 m dlouhé. Uvedené délky jsou relativní, neboť ještě všechny chodby nejsou dostatečně prozkoumány vzhledem k mimořádně bohaté sintrové výzdobě, v jejíž ochraně může jít místní skupina příkladem. Dominantní je zde brčková výzdoba s výrůstky a čistě bílá pisolitová forma sintru. V centru spletitých a členitých chodeb je 55 m hluboká Tišnovská propast se třemi mezistupni. Vystrojena je lany. Tišnovský dóm o rozloze 28x18x12 m je dosud největší volnou prostorou na Květnici. Kanály, komíny a chodby ucpané sutí a terra rossou, nalézající se v některých perspektivních oblastech, dávají tušit, že tyto objevy nebyly zdaleka poslední.
Spodní patro má zcela jiný charakter. Je ucpané jílovými splachovými sedimenty, kde dominuje terra rosa a jílovité hlíny. Na tvarech se již začíná projevovat vliv termálního krasovění. Chodby jsou velmi členité, výzdoba výhradně pisolitová. Za velkých dešťů je zde nepatrný tok, který se propadá přímo v Tišnovském dómu. Sedimenty tvoří převážně terra rosa.
V nejnižším bodě jeskyně se návštěvník ocitne zhruba 70 metrů pod vrcholem. Tento prostor byl objeven v roce 1989, až do roku 2007 se tam ale nebylo možné dostat jinak než po laně.


Informace převzaty z http://old.speleo.cz/ a http://www.tisnov-mesto.cz/.
Foto http://www.daily-d.com/.

O co půjde?
Jak již bylo výše zmíněno jeskyně sestává ze dvou pater. Horní nás v rámci této akce zajímat nebude. Spodní část lze považovat za náročný terén, kde se počítá s plazením a lezením po žebřících a špinaví budete od hlavy k patě. Spodní patra doporučujeme pouze zdatným jedincům. Sestup dolů nedoporučujeme jedincům prostorově výrazněji řešeným :-D Místy jsou opravdu úzké komíny a neradi bychom k vašemu vyproštění volali báňskou záchrannou službu.
PROSÍME, pečlivě zvažte vaše fyzické i psychické možnosti!
Kapacita eventu je omezená, dolů se podívají celkem 3 skupiny po cca 10 lidech. Všechny skupiny začínají hned ráno ve stejný čas 09:00! Pořadí logů Will Attend určuje pořadí zápisů jednotlivých lidí. Předpokládaná doba práce v podzemí je 1.0 - 2.5 hod. Budeme na několika různých místech kopat a přesouvat hlínu a horninu pro pomoc s pokračováním výzkumu jeskyně.
Možná už jste vy nebo vaši kolegové na místě byli v rámci předešlích akcí Honzy Šafaříka:
Doporučené vybavení
Pro zkoumání spodního patra doporučujeme nějaké pracovní oblečení, rukavice a pevnou obuv, která se také umaže. Pokud máte vlastní helmu a svítilnu - čelovku, určitě si je vezměte s sebou. Do will attend logu uveďte, jestli si berete vlastní helmu se světlem. Další helmy a svítilny budou zajištěny.
Seznam přihlášených
...

Dušičkový event TGP
Dušičkový event TGP


Jako každý rok, i letos budeme 2. listopadu držet vzpomínku za všechny naše zesnulé. Tedy takzvané "dušičky". To určitě není třeba přípomínat. Všechny hřbitovy již od začátku týdne září do dáli jak polská pěstírna rajčat a na všechny kolemjdoucí již zdálky křičí "I ty si vzpomeň na své zemřelé blízké!".
Vzpomene si však někdo i na nebohé kešky, které už také nejsou mezi námi? Na všechny ty archivované, vymudlené či prostě zničené krabičky, které přinesly radost mnoha kačerům a nakonec opuštěné skončily svůj život. Některé zapomenuté, jiné nezapomenutelné.
Již v dubnu 2012 jsme na památku všech našich archivovaných keší založili keš GC3G5VQ "Hrob keší TGP". Její život byl tak nějak symbolický. Hned po narození se stala středem pozornosti a skoro všichni členové TGP ji přišli osobně pozdravit (a odlovit). Několik měsíců si užívala své mládí, kdy všichni obdivovali její krásu a nešetřili FP. Jenomže některým se líbila tak moc, že zatoužili po nějakém kousku na památku. A tak postupně přišla o všechny své součástky, kvůli kterým byla obdivována. Nakonec nezůstala ani ta dřevěná truhlička a přišlo smutné stáří. Ano, obnovili jsme ji protože jsme nechtěli, aby památka na naše zaniklé keše sama zanikla. Jenomže skončila jako obyčejná krabička pod šutrem, jakých jsou všude kolem stovky. A kačeři co se na ni přišli podívat oprávněně nechápali, kde tahle zoufalá troska nasbírala všechny své FP. No a nakonec se ztratila i ta obyčejná krabička a vypadalo to, že hrob skončí v hrobě.


Jak jsem však již jednou zmínil, nechceme nechat zaniknout památku na naše keše. A jelikož také nechceme, aby dělala svou podobou našemu TGP ostudu, rozhodli jsme se ji reinkešovat (to je něco jako reinkarnace u lidí). U keší je to s tím vzkříšením přeci jen poněkud snadnější než u lidí. Koncem srpna byly exhumovány její pozůstatky, které byly převezeny do tajných dílen TGP. Zde podstoupila náročné operace, revitalizace, rehabilitace, rekonstrukce a samozřejmě i nějakou tu regeneraci. A podařilo se. Tělo, tedy krabičku, se nám podařilo jakž takž vrátit do kondice. Hlavní ale je, že duch zůstal! A o to nám šlo!
U příležitosti její repatriace (tedy vrácení do místa původu) jsme se rozhodli uspořádat malou oslavu (event), na který vás tímto všechny zveme. Shromáždíme se, zavzpomínáme na keše které už nikdo neodloví a nakonec provedeme krátký slavnostní obřad, kdy tuto keš již podruhé uložíme do země. Nebudeme ji však ukládat, jak se říká, "k věčnému spánku", ale naopak - uložením do země ji vrátíme do života.
Protože "pohřbíváme" keš, nebudeme pokládat věnce, nýbrž vkládat CWG. Prosíme všechny účastníky (kteří mají), aby přinesli jako obětinu svá osobní CWG, která budou do keše při obřadu vložena. Všichni víme, že kešky mají cevégéčka nejraději. A samozřejmě můžete přinést a následně při obřadu i vložit do hrobečku vzpomínky na vaše archivované keše, nebo na keše, na které nechcete zapomenout. Úplně postačí fotografie nebo lístek s napsaným GC kódem.


Zývěrem - jelikož z našeho středu odešlo nejen mnoho keší, ale opustili nás i někteří naši přátelé, uzavřeme tento event v trochu vážnějším duchu a minutou ticha vzpomeneme na kamarády, se kterými jsme prožili mnoho krásných okamžiků. Jistě nikdo nezapomene na velkého stréca Pia43 s obrovským srdcem, který nikdy nezkazil žádnou legraci. Ani na Petra Doležala (OK2BSY), který si zrovna na této keši odlovil STF a nakonec nás po zákeřné nemoci opustil velmi nedávno.
Poznámka: Dress code - smuteční (černá) + svíčky s sebou.


Kde: úvodní souřadnice a poté přesun ke keši GC3G5VQ.
Od kdy: 18:00
Do kdy: cca 18:30

Na kus řeči 4 - Expedice TGP do Černobylu

GC7DF2R - Na kus reci 4
Cache by Etigo


Zvu vás na event Na kus řeči na téma

Expedice TGP do Černobylu

s ​přednášejícím

berx.cz


14. listopadu 2017 od 18:30 hodin


Černobyl - jedno z nechvalně proslulých jmen. Neprofesionální přístup ruských odborníků způsobil to, že vybuchl reaktor a unikla radiace. To byl ale rok 1986. Ale jak vypadá Černobyl dneska, o tom nám popovídá Berx.cz, který se tam s partou dalších kačerů vydal podívat.
Na event se přihlaste pomoci logu Will attend. V logu uveďte počet míst (neuvedeno = 1 místo) a počet CWG pomoci textu +1CWG. K dispozici je 40 míst. Vstupné je 20 Kč a slouží k pokrytí nákladů na event.

Kdy: 14. listopadu 2017 (úterý)
Kde: sál v klubu Živo u Palečka
V kolik: 18:30
Délka trvání: hodina
Co s sebou: dozimetry (nepovinné), zvědavost a případně dotazy
Objednávka CWG: do 30. října 2017

google_analytics