Termíny Tišnovského geopivka v roce 2022

V roce 2022 byla pravidelnost našich termínů napadena viry, resp. jejich následky. Přesto geopivko zůstává a snaží se plnit termíny pravidelných eventů Tišnovského geopivka - třetí čtvrtek v měsíci.
Oleg by řekl, že to musí být jasné každému, přesto se najdou jedinci, kteří tápou a nevědí, ... ;-)

2022

:: 10. února 2022, čtvrtek
:: 23. března 2022, středa
:: 21. dubna 2022, čtvrtek
:: atd.

úterý 27. června 2017

Noc s 2TGP na zámkuPři pohledu na název eventu si leckdo řekne – "Co to k čertu je, to "2TGP?". Obvykle zkratka TGP označuje "Tišnovské geopivko". Dnes však to znamená navíc i "Tajemné geopátrání". A jelikož akci pořádá právě tišnovské geopivko, můžete název rozklíčovat jako "Noc tajemného geopátrání s Tišnovským geopivkem na zámku".

Chtěli jste někdy zkusit strávit noc na zámku? Projít se v noci za svitu svíčky mučírnou a tajemnými zámeckými sklepy? Zažít honbu za ukrytým pokladem při soupeření s nelítostnými a bezohlednými konkurenčními gangy? Pocítit na vlastní kůži tajemnou přítomnost neznámých entit ? (nezaručujeme smiley).
My ano! A proto jsme se rozhodli uspořádat tento výjimečný event, během kterého opravdu strávíme noc na tajemném, pověstmi opředeném zámku v Letovicích, jehož kořeny sahají až do roku 1250. Jen pověsti, týkající se zámku a podzámčí vydaly na poměrně solidní knížku.
A nejenom, že zde strávíme noc! Při naší první návštěvě zámku jsme se dozvěděli, že se na tomto zámku v 15. století překládal spis Marka Pola "Milion" z latiny do staročeštiny. A právě po stopách dalšího artefaktu z té doby, tedy osobních poznámkách Marka Pola z jeho cesty po Číně se vydáme během (skoro) celodenní hry ve všech prostorách zámku.
Vítejte tedy na eventu: Noc s 2TGP na zámku.

Datum a čas:

29.7.2017. Příjezd v 13:00, nejpozději 14:00. Předpokládané ukončení 1:30.

Pořadatelé

JaCG, Safarici, Berx.cz, ODYS76, Reznickovi

Místo:

Zámek Letovice. Registrace bude probíhat na souřadnicích eventu.

Kapacita

Z organizačních důvodů je kapacita eventu omezena na maximální počet 100 účastníků. Pokud by došlo k překročení této kapacity, bude vyhlášen Stop stav.

Cena

Cena za účast na eventu je:
 • 150 Kč při platbě předem na bankovní účet 670100-2209355397/6210. Do poznámky pro příjemce prosíme uvést nick. Platbu převodem prosím proveďte nejpozději do 22.7. Později už akceptujeme pouze platbu v hotovosti na místě.
 • 200 Kč při platbě v hotovosti na místě
V ceně je zahrnuto:
 • Vstupné do zámku a dračí sluje
 • Kempování přímo v zámeckém parku
 • CWG
 • Ceny pro vítěze

Program eventu

13:00
Sraz účastníků. Vozidla prosím nechat na doporučeném parkovišti z předzámčí, nebo je možné parkovat na ulici před zámkem. V žádném případě prosím nevjíždět za zámeckou bránu.
Doporučujeme čas mezi příjezdem a zahájením eventu využít např. na rozbití stanu v zámeckém parku, teoretickou přípravu apod.
13:00 – 14:30
Registrace účastníků, předání eventových CWG a základních informací. Při registraci je možné předem hlásit, kdo by si přál být s kým v týmu (max 5 lidí). Vzhledem k prostorám a času, ve kterých bude event probíhat, každý z účastníků podepíše při registraci revers, že se eventu zúčastňuje na vlastní zodpovědnost a riziko, stejně tak jako že zodpovídá za způsobené škody.
14:30 – 15:00
Seznámení s organizací hry, otázky a odpovědi. Rozdělení do týmů (provedou organizátoři s přihlédnutím k požadavkům při registraci). Každý tým obdrží týmovou kartu, která bude sloužit k záznamům o průběhu hry.
15:00 – 20:00
První část hry ve vnitřních prostorách zámku. Ve 20:00 již musí všichni účastníci budovu zámku opustit, neboť ji majitel(ka) zamyká.
20:00 – 21:00
Přestávka s možností večeře v zámecké restauraci. Během večeře vám Marko Polo povypráví několik pikantních historek ze svých cest.
21:00 – 01:00
Druhá část hry v podzámčí.
01:00 – 01:30
Vyhlášení výsledků, piknik, volná zábava
Vyklizení parku a odjezd účastníků by měl proběhnout nejpozději do 10:00 dalšího dne.
Upozornění:
Vzhledem k časovému plánu a prostorám, kde se budeme pohybovat důrazně doporučujeme zvážit, zda se na akci přihlásit s malými dětmi.

Občerstvení

Po celou dobu eventu (až do 1:30) by měla být k dispozici zámecká restaurace na spodním nádvoří. Je tedy možné odskočit si na jídlo či na občerstvení kdykoliv v průběhu hry, nejen v době, která je plánována jako čas na večeři.

CWG směnárna

CWG směnárna bude v provozu od 13:30 podle potřeby, nejdéle však do 19:30. Pokud tedy budete mít splněné úkoly a odpolední části hry a budete hledat nějakou možnost kulturního či společenského vyžití, náš směnárník se bude těšit na vaši návštěvu.

Alternativní ubytování

Pokud by některému z účastníků nestačila možnost kempování, má možnost strávit opravdovou noc na zámku a dívat se na nás, na "plebs v parku" z výšky komnat ve druhém poschodí. Na zámku jsou totiž k dispozici dva luxusní apartmány, které fungují jako hotelové ubytování. Jako organizátoři eventu o této možnosti pouze informujeme. Pokud ji někdo bude chtít využít, nechť si vše domluví osobně přímo s majiteli zámku. Kontakt je: http://www.zamekletovice.cz/

Co s sebou?

 • Stan, spacák, kempovací potřeby
 • Svítilnu s dostatečným množstvím baterií
 • Psací potřeby na poznámky
 • GPS
 • CWG, GC a TB na výměnu

Pravidla hry


Jelikož hra nebude úplně jednoduchá, popíši raději její hlavní princip již přímo zde, v listingu. Tak, abychom se na místě nemuseli vysvětlováním pravidel zdržovat a mohli jen upřesnit drobnosti a zodpovědět případné otázky.
 • Při registraci dojde podle počtu přihlášených k rozdělení účastníků na maximálně dvacet maximálně pětičlenných týmů. Pokud bude účastníků méně, mohou být týmy menší, případně jich může být méně.
 • Každý tým bude jednoznačně označen pomocí vlajky státu, který má souvislost s Markem Polem.
 • Hlavním cílem hry je získat 20 částí artefaktu, poskládat jej do původní podoby a z něj pak vyčíst, kde se nachází osobní poznámky Marka Pola z jeho cest po Číně.
 • Části artefaktu nebudete hledat podle souřadnic, ale podle indicií. Důkladně si proto při svých cestách zámkem všímejte všech detailů – nikdy nevíte, kdy se vám bude nějaká vědomost hodit.
Tak například se dozvíte, že další indicii máte hledat v místnosti s pannou ve svatebních šatech +/- jedna místnost před a vzad.
Indicie bude obálka či pytlík, ve které najdete část artefaktu a pokyny k dalšímu postupu.
Důležité:
Indicie jsou označeny podle týmů a jsou navzájem nezaměnitelné! Pokud jste tým číslo 5 a v komnatě naleznete nejdříve indicii, která bude určena pro tým např. 8, nevšímejte si jí a nechte ji být. Pro váš tým je zcela nepoužitelná. Zavedla by vás na jinou cestu a část artefaktu také není s tím vaším kompatibilní. Pokud tedy nechcete kazit ostatním hru, nechte indicie ostatních týmů na místě.
Je pravděpodobné, že skutečně naleznete spoustu cizích indicií. Uvědomte si, že kromě té vaší je v jedné komnatě (mnohdy) uschována indicie pro dalších 19 týmů. A teprve ta dvacátá je určena jen a jen pro vás J.
Nedoporučujeme ani mezitýmovou spolupráci. Sice tomu nezabráníme, ale hra je nastavena tak, aby spolupráce mezi týmy v podstatě neměla smysl. Je lepší nechat každého jít svou postupnou cestou, než se v prostorách zámku navzájem hledat.
Typy indicií:
Některé indicie vás pošlou rovnou dál. Některé však budou vyžadovat k zjištění dalšího postupu rozlousknutí lehčí šifry. Šifra bude zpravidla vyžadovat klíč. Ten se bude vždy vyskytovat ve stejné komnatě, jako samotná indicie. Může to být další pytlík (obálka), může se však jednat i o nějakou informaci, kterou v místnosti najdete (např. z popisů, informací apod.).
Žolík
Kromě indicií bude v celém zámku (vždy však v místech s indiciemi) uloženo 10 karet žolíků. Poznáte je podle označení "Žolík TGP". Pokud budete mít to štěstí že na některou z nich narazíte, neváhejte a berte. Bude se vám hodit.
Dalších 5 žolíků bude mít k dispozici na rozdání Marco Polo osobně. Pravděpodobně je rozdá těm týmům, které mu budou z nějakého důvodu obzvláště sympatické smiley.
A nakonec – posledních 5 žolíků bude mít k rozdání bílá paní. Zkuste je od ní získat smiley.
Nápovědy
Kdykoliv během hry můžete využít osobní pomoci Marka Pola. Pokud se Vám nedaří najít některou indicii, pokud nedokážete najít klíč, pokud nezvládnete vyluštit šifru – ve všech těchto případech je Vám Marko Polo ochoten pomoci. Během odpolední části hry ho najdete v zámecké obrazárně. Při večerní části hry pak bude nejpravděpodobněji v zámecké restauraci.
Ale pozor! I Marko Polo má svá pravidla.
 • Pokud za ním půjdete s žolíkem, poskytne vám nápovědu i hledanou indicii bez nějakých vytáček výměnou za žolíka.
 • Můžete za ním jít i bez žolíka. To však maximálně 5x jeden tým v průběhu celé hry. A bez žolíka to tak jednoduché nebude. Aby se před Markem netvořily fronty, bude nápověda podmíněna zodpovězením jednoduché otázky z jeho života a zaplacením manipulačního poplatku ve výši 50 Kč za první nápovědu, 100 Kč za druhou nápovědu, 200 Kč za třetí, 300 Kč za čtvrtou a 500 Kč za pátou nápovědu.
Postup hry:
 • Prvních deset indicií a částí artefaktu posbíráte během odpolední hry v interiérech zámku.
 • Po ukončení odpolední části hry je nutné vyhledat bílou paní, která zkontroluje zápisy v týmové kartě a potvrdí nárok na pokračování ve druhé části.
 • Dalších deset indicií a částí získáte v noční části hry v exteriérech.
 • Následně budete muset složit artefakt a z něj zjistit, kde se nalézá truhla s rukopisem Marka Pola. Není to však tak jednoduché. Staré mapy vykazují poměrně velké odchylky oproti dnešním moderním, satelitním mapám. Proto před odchodem k vlastní truhle s pokladem budete muset vyhledat Marka Pola, který vám sdělí korekce souřadnic původních map, platné ke dnešnímu dni pro váš konkrétní stát.
 • No a samozřejmě – tým který to celé zvládne nejrychleji, bude postaven na piedestal vítězů a získá právo logovat eventové FTF. Druzí STF … a tak dále, jak je zvykem.

Důležité upozornění


Během dne se budete volně bez dozoru pohybovat ve skutečných historických prostorách zámku.
Zámek sice není ještě úplně opraven a není ani kompletně zařízen, přesto už je (zvláště v horních patrech) zařízen historickým nábytkem a skutečnými starožitnostmi. Do opravy zámku musel pan majitel vložit neskutečné množství prostředků a práce a zaslouží si naši úctu a ohleduplnost. Ostatně, jak zámek vypadal ještě před deseti lety si můžete dohledat na internetu. Důrazně proto prosíme – chovejte se adekvátně prostředí, ve kterém se nacházíte. Herní artefakty sice budou uschovány i v komnatách zámku, avšak nikdy ne tak, aby k jejich získání bylo potřeba někam speciálně lézt, na něco si stoupat, něco páčit apod. Mohou být třeba v komodě, nebo ve skříni. Nikdy ale nebudou ve skříni, která je zamčená, takže se prosím takové nepokoušejte otevřít. Mohou být v moderní knize, nebo dřevěné máselnici. Nikdy je však nehledejte ve starém tisku či v porcelánové váze.
Navíc si prosím uvědomte, že kromě nás se na zámku budou pohybovat i běžní návštěvníci. Chovejte se tedy prosím podobně jako při hledání keše – nehledejte, jsou-li s vámi v místnosti cizí lidé. Ať nezískají dojem, že je v rámci prohlídky vše povoleno.
Během noci se zase budete pohybovat v terénech, ve kterých je potřeba opravdu dávat pozor na to, kam člověk chodí a šlape. V muzeu zemědělské techniky pozor na stroje. Ve staré sladovně pozor na díry v podlaze. V mučírně pozor na všechno wink … A tak dále. Jste koneckonců kačeři a tak určitě za sebou nějaké ty noční akce máte a víte, jak se chovat.

Poděkování:

Závěrem bychom chtěli poděkovat panu a paní Vavříčkovým za zapůjčení zámku a výjimečně vstřícný postoj, který umožnil zorganizovat tento (doufejme že) nezapomenutelný event.

CWG Tisnovske geopivko       SQ Tisnovske geopivko

Žádné komentáře:

Okomentovat