Termíny Tišnovského geopivka v roce 2022

V roce 2022 byla pravidelnost našich termínů napadena viry, resp. jejich následky. Přesto geopivko zůstává a snaží se plnit termíny pravidelných eventů Tišnovského geopivka - třetí čtvrtek v měsíci.
Oleg by řekl, že to musí být jasné každému, přesto se najdou jedinci, kteří tápou a nevědí, ... ;-)

2022

:: 10. února 2022, čtvrtek
:: 23. března 2022, středa
:: 21. dubna 2022, čtvrtek
:: atd.

středa 5. října 2011

Přijímací ceremoniál pro členství do Tišnovského geopivka (TG)

Tak jako většina soukromých sekt a organizací, má i Tišnovské geopivko svůj ceremoniál pro vstup, který si musí každý nový zájemce o vstup vytrpět.

Předtím, než proběhne tradiční rituál, za účasti minimálně 60% členů TG, je ze zájemce o vstup do Tišnovského geopivka takzvaný "čekatel".

Čekatelem se stává každý občan tohoto i jiného světa, kterému je od některého z členů přislíbeno, že se stane někdy členem.
Tento příslib ale obdrží až po jeho ústním požádání. Tato žádost nemusí být zpoplatněna.

A) Práva a povinnosti čekatele:
1.Po celou dobu své působnosti v hodnosti čekatele musí být tento naprosto přesvědčen, že se chce stát členem tišnovské mafie.
2.Veškeré jeho aktivity v zakládání keší musí probírat s aktivními členy Tišnovského geopivka.
3.Na dotaz "Odkud seš (jste)?" odpovídá: "Jsem z X,Y, ale chci být z Tišnova."
4.Čekatel musí mít odloveno minimálně 75% keší Tišnovského geopivka.
5.Čekatel se všemožným způsobem musí patolízat členům Tišnovského geopivka.
6.V okamžiku nedodržení některých z těchto poviností se z čekatele stává obyčejný kačer.
Další žádost o vstup může podat až po nasbírání 100% keší členů Tišnovského geopivka.
7. Člen se z čekatele stává až po oficiálním obřadu na některém Tišnovském geopivku.

B) Ceremoniál přijímání nových členů.
1. Budoucí člen musí být aspoň 35minut čekatelem na členství v TG.
2. Obřad se musí odehrávat na veřejném místě v uzavřené společnosti členů a případných čekatelů TG.
(Ideálním místem je hospůdka u Palce v Tišnově na tradičním Tišnovském geopivku)
3. Každý ze zájemců musí být ze srdce přesvědčen, že se chce stát členem, že vstupuje dobrovolně a bez dalších nátlaků.
4. Zájemce musí před obřadem poručit všem členům pivo, nebo kofolu (dle přání člena). Při více čekatelích je možné objednávku rozdělit.
6. Poté si připije z jednoho půllitru (pivo, ideálně Dalešice, které sám objedná), se všemi přítomnými členy TG.
7. Čekatel se položí na stůl a vyhrne si oděv tak, aby bylo přístupných cca 10cm v poloměru kolem pupíku.
8. Nový zájemce musí veřejně odříkat stanovený text se zavřenýma očima.
"Já Kačer, čekatel si ze srdce přeji, stát se členem Tišnovského geopivka. Budu dodržovat pravidla GEOCACHINGU a moje keše budou vždy nadprůměrné."
9. Po odříkání mu bude položen CWG Tišnovského geopivka na pupik a všichni přítomní členové společně pronesou větu:
Přijímáme tě.
10. Tímto se z čekatele stává člen. Je na něj ale uvalena ještě 30ti minutová podmínka, aby hned ze začátku nezačal držkovat. V této době může být kterýmkoliv členem vyhozen a stává se z něj opět jen obyčejný kačer.

C) Vše může proběhnout i pouhým přáním stát se členem geopivka.

Žádné komentáře:

Okomentovat