Termíny Tišnovského geopivka v roce 2022

V roce 2022 byla pravidelnost našich termínů napadena viry, resp. jejich následky. Přesto geopivko zůstává a snaží se plnit termíny pravidelných eventů Tišnovského geopivka - třetí čtvrtek v měsíci.
Oleg by řekl, že to musí být jasné každému, přesto se najdou jedinci, kteří tápou a nevědí, ... ;-)

2022

:: 10. února 2022, čtvrtek
:: 23. března 2022, středa
:: 21. dubna 2022, čtvrtek
:: atd.

úterý 27. srpna 2013

Challenge - Hitlerova dalnice

Tak tu máme menší jubileum našeho teamu v podobě padesáté založené keše, nechť udělá všem lovcům co možná největší radost! 

Challenge - Hitlerova dálnice

GC48FGK 

Challenge (Výzva)

Pro zalogování ale musíte splnit výzvu.

Relativně snadný přístup ke keši nahrazujeme nesnadností podmínek. Tato keš je tzv. challenge keší, tedy keší, kde musíte splnit určitou výzvu. Podrobná pravidla pro keše s výzvou (Challenge Caches) naleznete zde nebo zde. Naše výzva je následující: Abyste si mohli zalogovat keš, musíte nejdříve nalézt 10 keší s tématikou Německé exteritoriální dálnice Breslau-Wien. Seznam keší naleznete v nasledujícím seznamu.
 • Počítají se pouze keše ve výše uvedeném seznamu (pokud někdo znáte další keše na toto tema, dejte nám vědět, rádi keš zařadíme do seznamu).
 • Započítat můžete i již archivované keše, pokud jste je řádně odlovili v době jejich života.
 • Keš muže být i vaše vlastní (pokud bydlíte v blízkosti tělesa nedostavěné exteritoriálni dálnice a přijde vám, že ve vašem okolí je takových keší málo, mužete si nějakou založit).
 • Počítají se všechny keše splňující předchozí podmínky, tedy i ty nalezené před publikací této keše.
 • Do vašich logů uveďte jména a odkazy na deset keší, které jste nalezli, včetně data nálezu.
  Ukázka možného vzhledu logu:

  [1.] 12. 07. 2011 GC1ZB77 Dalnice Breslau-Wien Lite
  [2.] 12. 07. 2011 GC1ZB7Q Dalnice Breslau-Wien Profi
  [3.] 12. 06. 2012 GC1CVZJ Exteritorialni dalnice
  [4.] 12. 06. 2012 GC2JQ7M Most na A88
  [5.] 21. 12. 2012 GC38WN3 Most Hitlerak
  .
  .
  .
Pro zajímavost mužete uvést jak pro vás bylo dosažení dané keše obtížné či jak se vam kěše věnované fenoménu Hitlerovy dálnice líbily.

Nalézt keš mužete i bez splnění podmínky, zalogujte si ji ale pouze jako write note, a někdy později, až podmínku splníte, si ji znovu zalogujte plnohodnotnym found it logem.

Logy nesplnující podmínky pro zalogování budou smazány!


Kohoutovice - dálniční most přes polní cestu
Německá exteritoriální dálnice Breslau-Wien


Tato keš vás dovede k hotovému mostu, který měl vést přes polní cestu a malý potůček. Jedná se o pozůstatek nedokončené exteritoriální dálnice Vídeň - Wroclaw také známé pod názvem „Hitlerova dálnice“.


Detail dokončeného původního mostu od západu. Vlevo je pod římsou jasně vidět stoupání dálnice k jihu (doprava). (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)


Dálniční těleso ve směru do Vídně. Přerušená část tělesa je most přes polní cestu, jehož mostovka byla sice dokončena, ale není vidět. Po stranách je možné vidět část konstrukce. (Foto: Václav Lídl, léto 1966)

V rokli pod Kohoutovicemi byl pro dálnici postaven most přes polní cestu a malý potůček. Most byl zcela dokončen avšak dálnice postavena nebyla, a tak se v podjezdu skladoval různý materiál. V 70.-80. letech byla přes most v trase dálnice postavena čtyřproudová silnice III. třídy a most byl použit. Nosná deska však už byla v havarijním stavu a proto byla nahrazena. Bohužel výměna byla provedena zcela necitlivým způsobem, při němž došlo k poškození cenného kamenného vzhledu mostu. Ani nová železobetonová mostovka nebyla vyrobena kvalitně a tak je opět zralá k výměně. Žádná polní cesta pod mostem dodnes nevede a potůček mezitím vyschnul, jedná se vlastně o "mrtvý" most.


Archívní letecký snímek z výšky 10 km, zaznamenaný při vojenském leteckém snímkování Československou armádou po 2. světové válce.


Detail leteckého snímku, s pěkně viditelným dostavěným mostem.


Detail původních kamenných bočních stěn mostu a nové železobetonové mostovky. Je až s podivem, jakým necitlivým způsobem se nová mostovka posadila místo té staré. Stavitelé, kteří zde novou desku pokládali, si hlavu nelámali s nějakou ochranou staré památky. Provázání desky s okrasnou kamennou stěnou je beze spáry - doslova jen se zahlazeným potěrem.


Exteritoriální dálnice Breslau-Wien (Wroclaw-Vídeň) také známá pod názvem „Hitlerova dálnice“, či zkratkou A88 je označení nedostavěné dálnice která měla přes Moravu a severovýchodní Čechy spojovat Vídeň s dnes polskou Vratislaví. Podle následného projektu měla mít dálnice délku 320 km. Rozestavěno bylo 83 km na území dnešní České republiky.
Přípravné práce započaly ještě před koncem roku 1938 a jejich postup je z dnešního hlediska ohromující. Plány i pozemky pro výstavbu byly připravené za pouhé tři měsíce. Pozemky poté předala československá vláda Německu. Po okupaci zbytku českých zemí a vzniku Protektorátu Čechy a Morava dochází k dalšímu zrychlení přípravy výstavby této dálnice. Územím protektorátu měla dálnice procházet v délce 65 km a s jejím zprovozněním se počítalo koncem roku 1940.
Dálnice se začala budovat 11. dubna 1939, avšak 30. dubna 1942 byla její stavba v důsledku ekonomických potíží a vojenských neúspěchů nacistického Německa zastavena. Až do konce druhé světové války hlídala staveniště německá armáda. Po válce bylo staveniště opuštěno a došlo k likvidaci různých stavebních zařízení, která na staveništích zůstala. Nedokončená dálnice pak chátrala především z důvodu, že se s její výstavbou již nepočítalo.
Rozestavěné úseky původní dálnice začínají na jihu v katastru obce Medlova na jižní Moravě a končí na severu pak v katastru obce Městečko Trnávka na severozápadě Moravy. Některé úseky původní dálnice byly později využity při výstavbě novějších silnic, jako například část trasy rychlostní silnice R52 v katastrech obcí Syrovice a Sobotovice. Některé současné koncepce počítají s využitím téměř celé trasy této dálnice pro výstavbu nové rychlostní silnice R43.


Historický zákres části exteritoriální dálnice mezi Kuřimí a Mikulovem do vojenské mapy 1:75 000.


Prameny:
[1] Janda, Tomáš - Lídl, Václav: Německá průchozí dálnice, I. díl – Severní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR.
[2] Janda, Tomáš - Lídl, Václav: Německá průchozí dálnice, II. díl - Jižní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR.
[3] http://www.dalnice.com/historie/planovani/nem_u_nas/nem_dal_v_csr.htm
[4] http://cs.wikipedia.org/wiki/Exteritoriální_dálnice_Vídeň_-_Vratislav


             
Žádné komentáře:

Okomentovat