Termíny Tišnovského geopivka v roce 2022

V roce 2022 byla pravidelnost našich termínů napadena viry, resp. jejich následky. Přesto geopivko zůstává a snaží se plnit termíny pravidelných eventů Tišnovského geopivka - třetí čtvrtek v měsíci.
Oleg by řekl, že to musí být jasné každému, přesto se najdou jedinci, kteří tápou a nevědí, ... ;-)

2022

:: 10. února 2022, čtvrtek
:: 23. března 2022, středa
:: 21. dubna 2022, čtvrtek
:: atd.

čtvrtek 12. listopadu 2015

Kostel sv. Jiljí

Krom členů Tišnovského geopivka byli poslední dobou plodní i nečlenové, či „doživotní čekatelé“. Zde je další počin jednoho „doživotního čekatele“ ;-)

Cache by Odys76


Kostel sv. Jiljí v Újezdě u Tišnova

Újezd u Tišnova je obec, která se nachází 8 km severozápadně od Tišnova. Katastr má výměru 360 ha, z toho tvoří 116 ha les. V současnosti zde žije asi 133 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z 13. století v souvislosti s kostelem sv. Jiljí. Na západním zalesněném kopci se nacházejí zbytky tvrze Hrádek z poloviny 13. století.


KOSTEL sv. Jiljí je státem chráněná kulturní památka. Nachází se ve východní části vesnice a je nepřehlédnutelnou pohledovou dominantou obce. Jedná se o jednolodní stavbu s mohutnou čtyřhrannou věží. Původní jádro kostel je raně gotické patrně již z první poloviny 13. Století. Má výrazně románské prvky (románské okno ve východní části kněžiště objevené při opravě v roce 1980). Z jižní strany je kostel až 150 cm zapuštěn pod úroveň okolního terénu. Ze severovýchodní strany loď zpevňuje mohutný opěrný pilíř. V osmdesátých letech 15. století byla k lodi přistavěna věž s dřevěnou zvonicí, Jak je patrné ze zdiva nad lodí kostel měl rovný dřevěný strop. Dnešní podoba je výsledkem stavebních úprav v 18. století. Došlo ke změně a umístění oken, strop lodě byl zaklenut cihlovou klenbou. Kolem roku 1865 byla dřevěná zvonice nahrazena novogotickou věží. Na věži jsou dva starobylé zvony, které pocházejí z roku 1483 a 1568 (tento velký zvon byl pořízen nákladem nekatolíků z Jilmoví). Současně byl k věži přistaven válec točitého schodiště. V roce 1873 byl kostel rozšířen směrem západním do stávajícího hřbitova. Byla postavena předsíň a nad ní druhá věž. Kostel byl středem újezdské farnosti jako farní do roku 1650. Do ní náležely obce Jilmoví, Nová Ves Rýsovská, Říkonín, Boudy a část Skryjí. Po skončení třicetileté války 1648 nebyla farnost pro nedostatek kněží obnovena, kostel v Újezdě se stal veřejnou kaplí (úřední název). Byl spolu se Žďárce a Olší spravován farářem z Dolních louček, desátek bral klášter tišnovský. Tento stav trval až do roku 1785. Okolo kostela se nachází původní hřbitov, na který se pohřbívalo do roku 1975. V tomto roce byl otevřen nový hřbitov na sousedním pozemku.

Při poslední opravě kostela v roce 2012-2013 byla nalezena kovová schránka, ve které se nalezl tajemný dokument, který má ty, kteří ho dokáží rozluštit přivést k „ pokladu“.
...

Poznámky k odlovu:
Keš je umístěna mimo prostor kostela a přilehlého hřbitova, proto na tyto místa nemusíte vůbec vstupovat.
Chcete-li přece jenom vidět kostel z blízka, chovejte se zde prosím tiše a nerušte klid a pokoj zesnulých.
Své plechové miláčky parkujte na úvodních souřadnicích, nevjíždějte na kopeček a nerušte soukromí lidí, kteří bydlí v těsné blízkosti kostela (i když o existenci keše vědí) . Ten kousek snad ještě každý dojde ;-)


CWG ODYS76

Žádné komentáře:

Okomentovat