Termíny Tišnovského geopivka v roce 2022

V roce 2022 byla pravidelnost našich termínů napadena viry, resp. jejich následky. Přesto geopivko zůstává a snaží se plnit termíny pravidelných eventů Tišnovského geopivka - třetí čtvrtek v měsíci.
Oleg by řekl, že to musí být jasné každému, přesto se najdou jedinci, kteří tápou a nevědí, ... ;-)

2022

:: 10. února 2022, čtvrtek
:: 23. března 2022, středa
:: 21. dubna 2022, čtvrtek
:: atd.

pondělí 26. května 2014

Naučná stezka – Obora Lomnice

Cache by ODYS76


Naučná stezka – Obora Lomnice


Naučná stezka – Obora Lomnice byla vytvořena, aby návštěvníkům přiblížila zajímavosti zdejší obory a jejího okolí.

Je tvořena devíti zastávkami na trase dlouhé asi 2km, kde se dozvíte o historii obory, lesního porostu, fauně a flóře i o hospodaření ve zdejších lesích.

Tato stezka vznikla za pomoci fondu, který sloužící k obnově, výstavbě či údržbě objektů, které přímo nesouvisí s lesní výrobou (zhotovování odpočinkových míst, laviček, studánek, informačních cedulí a dalších účelových staveb pro podporu rekreační funkce lesa).
Poznámky ke keši a výpočtům:

Na každé z devíti zastávek zjistěte příslušnou indicii a poté dle vzorečku níže dopočítejte finální souřadnice.

Příklad ciferace:
Zjistíte-li např. číslo 1235. Součet tedy bude 1 + 2 + 3 + 5 = 11.
Dále sečtete výsledná čísla, až dojdete k jednocifernému číslu 1+1= 2.
Výsledkem ciferace je tedy číslo 2.
Prosím, nezveřejnujte zde žádné detailní fotky jednotlivých zastavení ani finálky, ať nekazíte dalším kačerům zábavu ;-)
Všechny informace zjistíte přímo v terénu na informačních tabulích, není třeba žádná domácí příprava ;-)
Zastavení č.1 – Úvod

N 49° 24.253 E 016° 25.176

Vítejte na prvním zastaveni a přeji Vám příjemnou procházku.

Vaším úkolem je zjistit z informační tabule rok založení státního podniku, který se stará o lesy v České republice.

A = rok založení (ciferace)

Zastavení č.2 – Sněžné jámy, javor

N 49° 24.236 E 016° 25.182

Zde máte za úkol zjistit, jaké výšky výjimečně dosahuje JAVOR KLEN

B = výška JAVORU KLEN (ciferace)

Zastavení č.3 – Lovecké chodníky, jasan, habr

N 49° 24.196 E 016° 25.203

Na tomto zastavení zjistěte, do jaké nadmořské výšky se vyskytuje HABR OBECNÝ

C = nadmořská výška HABRU OBECNÉHO (ciferace)

Zastavení č.4 – Les smíšený, monokultury, smrk

49° 24.194 E 016° 25.289

Vašim úkolem na tomto místě je zjistit, kolik procent z celkové plochy našich lesů tvoří smíšené lesy.

D = procenta smíšeného lesa (ciferace)

Zastavení č.5 – Zámecké studny, borovice, douglaska

N 49° 24.264 E 016° 25.455

Otázka pro zastaveníč.5: k čemu se hodí Douglaska Tisolistá
a) stavba ponorek = 2
b) stavba konstrukcí letadel = 4
c) stavba lodí = 3

E = správná odpověď na otázku zastavení č.5

Zastavení č.6 – Přirozená obnova lesa, ochrana výsadeb

N 49° 24.305 E 016° 25.524

Otázka pro zastaveníč.6: jaký živočich je vyobrazen na informační ceduli zastavené č.6
a) Kůrovec = 2
b) Klíště = 1
c) Mandelinka = 3

F = správná odpověď na otázku zastavení č.6

Zastavení č.7 – Skládkování dřeva

N 49° 24.249 E 016° 25.614

Otázka pro zastavení č. 7: kolik klád za sebou táhne traktor z obrázku na informační ceduli

G = počet klád

Máte–li ještě trochu síly doporučuji na tomto místě sejít z naučné stezky (asi 200m) na souřadnice

N 49° 24.133 E 016° 25.566

a pokochat se zde krásným výhledem na Lomnici.


Zastavení č.8 – Lesní dopravní síť, zámecká obora

N 49° 24.405 E 016° 25.583

H = rok kdy byl v zámecké oboře evidován jeden vlk (ciferace)

Zastavení č.9 – Záskok, mraveniště, buk

N 49° 24.376 E 016° 25.285

I = jaké výšky může dorůstat BUK LESNÍ (ciferace)

Blahopřeji Vám k dosažení posledního zastavení. Můžete si zde posedět, odpočinout a dopočítat finální souřadnice.

Kontrolní součet A+B+C+D+E+F+G+H+I = 42

Jako bonus si zde můžete odlovit nedalekou keš GC37TKX DubFinální souřadnice:

K finálním souřadnicím se dá dostat třemi cestami:
  1. Pohodlná cesta – vede zpět stejnou cestou jakou jste přišli
  2. Náročnější cesta – vede strmou stezkou kolem staré oborové zdi, zde si jako odměnu můžete po cestě odlovit keš GC37V8B Přírodní památka Zámecký les
  3. Poslední možností je slepě věřit šipce a jít po jejím směru, ale tuto možnost nedoporučuji vzhledem k náročnému terénu.

N 49° ...
E 016° ...


Něco na závěr:
Závěrem bych rád poděkoval lomnickému revírníkovi a lesnímu pedagogovi panu Lančovi za seznámení s touto naučnou lesní stezkou a poskytnutí veškeré dokumentace z které jsem vycházel a Safarikum za pomoc se zaměřováním jednotlivých souřadnic a batatest této keše.
CWG ODYS76 Naucna stezka Betatest od Safarici

Žádné komentáře:

Okomentovat