Termíny Tišnovského geopivka v roce 2022

V roce 2022 byla pravidelnost našich termínů napadena viry, resp. jejich následky. Přesto geopivko zůstává a snaží se plnit termíny pravidelných eventů Tišnovského geopivka - třetí čtvrtek v měsíci.
Oleg by řekl, že to musí být jasné každému, přesto se najdou jedinci, kteří tápou a nevědí, ... ;-)

2022

:: 10. února 2022, čtvrtek
:: 23. března 2022, středa
:: 21. dubna 2022, čtvrtek
:: atd.

úterý 3. června 2014

Černá Hora - dálniční propustek

Cache by SAFARICI

Černá Hora - dálniční propustek
Německá exteritoriální dálnice Breslau-Wien


Další keš věnovaná pozůstatku nedokončené exteritoriální dálnice Vídeň - Wroclaw také známé pod názvem „Hitlerova dálnice“ vás zavede do oblasti mezi Býkovicemi a Černou Horou.


Prolnutí současného leteckého snímku s topografickou mapou v oblasti mezi Býkovicemi a Černou Horou.

V údolí Žerůtského potoka severozápadně od Černé Hory končil stavební díl (Erdbaulos) 33, budovaný sdružením firem Pittel & Brausewetter a akciové společnosti Lanna a začínal další stavební díl, který realizovala pražská stavební firma Hrabě a Lozovský. Dálnice nejprve stoupá z údolí Žerůtského potoka. Nedokončeným zářezem obchází vyvýšeninu Mučedník a velkým násypem překonává údolí bezejmenného potoka. Zde se nachází propustek, kterému je věnována právě tato keš. Následuje další, tentokrát téměř dokončený zářez, ve kterém je již zřetelný dálniční profil s prohloubením v místech plánovaných betonových vozovek. Za tímto zářezem měla dálnice dálničním mostem překonávat silnici z Býkovic do Černé Hory. Stavba tohoto mostu nebyla zahájena. V místech plánovaného mostu došlo pouze ke stavbě provizorního mostu pro stavební drážku. Za mostem následuje krátký násyp a poté dálnice pokračuje v mělkém zářezu. Ze zářezu přechází dálnice do dlouhého vysokého násypu plánované délky cca 600 m. Tento násyp není dosypán do plánované výšky (17 m) a dva mosty, které se v něm měly nacházet, jsou pouze založeny. Dokončen je jenom trubní propustek. První betonovou stavbou, která se na tomto úseku nachází, je trubní propustek o průměru 1 m. Propustek je dokončen. Násyp nad tímto propustkem není dosypán do plánované výšky. Další stavbou měl být most přes potok Býkovka.


Pohled na stavbu dálnice v místech křížení se silnicí z Černé Hory do Býkovic.


Mapa trasy dálnice.Exteritoriální dálnice Breslau-Wien (Wroclaw-Vídeň) také známá pod názvem „Hitlerova dálnice“, či zkratkou A88 je označení nedostavěné dálnice která měla přes Moravu a severovýchodní Čechy spojovat Vídeň s dnes polskou Vratislaví. Podle následného projektu měla mít dálnice délku 320 km. Rozestavěno bylo 83 km na území dnešní České republiky.

Přípravné práce započaly ještě před koncem roku 1938 a jejich postup je z dnešního hlediska ohromující. Plány i pozemky pro výstavbu byly připravené za pouhé tři měsíce. Pozemky poté předala československá vláda Německu. Po okupaci zbytku českých zemí a vzniku Protektorátu Čechy a Morava dochází k dalšímu zrychlení přípravy výstavby této dálnice. Územím protektorátu měla dálnice procházet v délce 65 km a s jejím zprovozněním se počítalo koncem roku 1940.
Dálnice se začala budovat 11. dubna 1939, avšak 30. dubna 1942 byla její stavba v důsledku ekonomických potíží a vojenských neúspěchů nacistického Německa zastavena. Až do konce druhé světové války hlídala staveniště německá armáda. Po válce bylo staveniště opuštěno a došlo k likvidaci různých stavebních zařízení, která na staveništích zůstala. Nedokončená dálnice pak chátrala především z důvodu, že se s její výstavbou již nepočítalo.
Rozestavěné úseky původní dálnice začínají na jihu v katastru obce Medlova na jižní Moravě a končí na severu pak v katastru obce Městečko Trnávka na severozápadě Moravy. Některé úseky původní dálnice byly později využity při výstavbě novějších silnic, jako například část trasy rychlostní silnice R52 v katastrech obcí Syrovice a Sobotovice. Některé současné koncepce počítají s využitím téměř celé trasy této dálnice pro výstavbu nové rychlostní silnice R43.


Historický zákres části exteritoriální dálnice mezi Kuřimí a Mikulovem do vojenské mapy 1:75 000.


Prameny:
[1] Janda, Tomáš - Lídl, Václav: Německá průchozí dálnice, I. díl – Severní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR.
[2] Janda, Tomáš - Lídl, Václav: Německá průchozí dálnice, II. díl - Jižní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR.
[3] Janda, Tomáš - Lídl, Václav: Stavby, kterým doba nepřála, Ředitelství silnic a dálnic ČR.
[4] Jirůšek, Robert: Historie nedokončené dálnice Vratislav-Brno-Vídeň, Bakalářská práce, PF MU, Brno 2013.
[5] http://www.dalnice.com/historie/planovani/nem_u_nas/nem_dal_v_csr.htm
[6] http://cs.wikipedia.org/wiki/Exteritoriální_dálnice_Vídeň_-_Vratislav

Bookmark keší věnovaných Německé exteritoriální dálnici Breslau-Wien:

Chcete-li si ověřit, jetli už máte splněny podmínky pro odlov GC475MG Challenge - Hitlerova dálnice, použijte následující ověřovadlo:

Něco málo ke keši:
Předně bychom asi měli říct, proč je tu už třetí keš kousek od sebe :-) No, přece ať máte co lovit :-D Když jsme se rozhodli založit keše věnované exteritoriální dálnici tady „na severu“, padlo naše oko i na zdejší Čtvrtky za Bořím, než jsme se ale rozhoupali, tak tu byla keš GC4P1TH Přírodní památka Čtvrtky za Bobřím. Když jsme se ji rozhodli odlovit, tak jsme cestou ke keši objevili tento nádherný propustek a bylo rozhodnuto, kolize tam není, a tak sem dáme keš ;-) Jenže, než jsme stihli vše připravit, tak najednou "... píííp ..." a máme tu keš GC4029T Hitlerova dálnice u Černé Hory. To už mě polil studenější pot, ale pohledem do mapy jsem zjistil, že kolize to pořád není. A protože si myslíme, že tohle místo si keš fakt zaslouží, čtete tento listing!
....

Rádi bychom poděkovali ODYS76 za pomoc s přípravou keše!

CWG Safarici CWG Tisnovske geopivko

Žádné komentáře:

Okomentovat