Termíny Tišnovského geopivka v roce 2022

V roce 2022 byla pravidelnost našich termínů napadena viry, resp. jejich následky. Přesto geopivko zůstává a snaží se plnit termíny pravidelných eventů Tišnovského geopivka - třetí čtvrtek v měsíci.
Oleg by řekl, že to musí být jasné každému, přesto se najdou jedinci, kteří tápou a nevědí, ... ;-)

2022

:: 10. února 2022, čtvrtek
:: 23. března 2022, středa
:: 21. dubna 2022, čtvrtek
:: atd.

úterý 3. června 2014

Kryty a pozorovatelny v Kuřimi (Bunkry v Kuřimi Reloaded)

Cache by SAFARICI

Kryty a pozorovatelny v Kuřimi
(Bunkry v Kuřimi Reloaded)


U příležitosti eventu Numerologické orgie I - 10.11.12 13:14:15 pípla v místě konání i krabka Bunkry v Kurimi od kamaráda Berxe, kterou jsme následně adoptovali. Bohužel však nebylo možné keš dále provozovat v daném provedení na daném místě, a tak jsme se s hořkostí na srdci rozhodli pro archivaci. Nicméně při nedávné obchůzce celého areálu krytů s majitelem naprosté většiny funkčních krytů jsme objevili další velice zajímavý artefakt, a tak jsme tu znovu s novou keší na novém místě a pokusíme se vám ještě o trošku víc rozšířit obzory a zavést vás na další zajímavé místo.

Kryty v Kuřimi
Někdy se o nich hovoří jako o protileteckých zákopech nebo o bunkrech. Dle nás není zrovna moc správný ani dobový název protiletecké kryty, protože neposkytují ochranu před pumami a nejspíše ani před plyny, ale jen před tlakovou vlnou a střepinami. Proto jsme zvolili termín protiletecké úkryty nebo jenom úkryty, ale nejdoslovnější překlad slov LS.-Deckungräben je protiletecký krytý zákop.


Označení na horní fotce, neodpovídá popisu níže.

Za dnešní továrnou TOS (v jejíchž prostorách se za války vyráběly mj. i letecké motory) je v poli soustava krytů pro případ spojeneckých náletů. Jedná se o chodby vejčitého tvaru s pravoúhlým zalomením a více vchody. Ve vchodových částech jsou z cihel vyzděné příčky pro vsazení zárubní dveří. Kryty jsou postaveny z betonových prefabrikátů. V některých krytech jsou zbytky kabeláže a vnitřního vybavení, například latrín. Kryty jsou volně přístupné, dostat se k nim dá kolem koupaliště po cestě pod železniční tratí a potom po cestě za kolejemi po asfaltové silničce vpravo. V poli jsou kryty vidět jako zarostlé malé remízky.
Kryty jsou dvou typů: s přímým vchodem (A) a zalomeným vchodem (B).
Kryt 3 je hned u silničky poblíž autovrakoviště. Jsou v něm zachovány dřevěné latríny. Jedná se o typ A (schodiště čelně na vchod). Obě vchodová schodiště jsou zaneřáděna odpadky.


Kryt 5 má propadlou část stropu a na povrchu ulámané zbytky komínků. Uvnitř je poměrně zachovalý a čistý. Je typu A.
Objekt 6 zřejmě sloužil jako vodojem, dnes vypadá jako zarostlý pahorek. Před objektem jsou dvě šachty s kramlemi na sestup. Hlavní nádrž je využívána jako úkryt blíže neurčených individuí. Byla tam cítit tráva. Kolem jsou kusy betonu, snad se místní lidé pokoušeli objekt zlikvidovat.


Objekt 6a se nachází dále od továrny u malého remízku. Jsou tam kusy betonu, cihel a dvě cihlové kanalizační revizní (?) šachty. Jedna je zasypaná a hluboká jen 3 m, ve druhé je na dně vidět průchod potrubí směrem do továrny. V obou šachtách jsou kramle pro sestup.
Kryt 8 je typu B (dvouramenné schodiště kolmo na vchod). U vchodu je pěkně zachovalá skříňka 40 x 25 cm vyložená dřevem. Netuším, k čemu sloužila. U druhého vchodu jsou velké kusy betonu.


Kryt 9 je opět typu B. Na povrchu jsou pěkně vidět uražené komínky.


Kryty 11, 12 jsou typu B, 13 je typ A. Na dvanáctce je pěkně vidět propadlý strop (nebo nouzový východ?).


Kryt 14 má dvě úrovně - dolů se sestupuje po schodech. Jsou v něm pěkně zachovalé dřevění zárubně dveří. Zato vchody jsou zaneřáděné jako smetiště.


Kryt 15 je typ A. Ze severní strany je vchod zasypaný, půdorys krytu lze však snadno sledovat na povrchu podél kurníků podle zachovaných až 1 m vysokých komínků. Druhý vchod je hned vedle silnice za zatáčkou.


Pozorovatelny v Kuřimi
Na poli za továrnou TOS se kromě krytů nachází také válcové betonové pozorovatelny o průměru cca 150 cm postavené uprostřed pole. Mají 4 průzory tvarované v betonu a vchod krytý betonovými dvířky. Jedná se ve všech případech o varianty německých pozorovatelen typu Einmann Luftschutzzelle.
Všechny kuřimské objekty, jak protiletecké kryty, tak i popisované pozorovatelny, se vztahují k období mezi lety 1942-45, kdy v části zdejšího závodu Československé Zbrojovky působil říšský podnik Klöckner Flugmotorenbau, výrobce leteckých motorů. Smutnou zajímavostí je, že při zničujícím americkém náletu 25. srpna 1944 zde v jednom ze zvonů Luftschutz - Splitterschutzzelle v areálu při pozorování zahynul člen podnikové Werkschutz.
Dochované kuřimské objekty, bylo nalezeno celkem pět staveb v polích poblíž dnešního závodu TOS
Pozorovací zvony německé výroby, svého času oficiálně nazývané Luftschutz - Splitterschutzzelle, lze bez obav označit za jednu z nejčetnějších novodobých fortifikací, a nejen na území Česka. To ostatně souvisí s obdobím vzniku, jež se datuje do dob II. světové války (přesně mezi léta 1939-45), kdy nad Evropou panovala Hitlerova Třetí říše, ale hlavními faktory jsou především jednoduchost, láce a časová nenáročnost této malé prefabrikované pevnůstky. A tak se s více méně podobnými objekty různých výrobců máme šanci setkat i po šedesáti letech v tuzemsku, Německu, Polsku, Albánii, na Slovensku a zajisté i v jiných zemích (obdobné stavby byly vyvinuty a využívány například také v Anglii). Této konstrukci nelze upřít jeden primát - zřejmě se jedná o vůbec první masově využitou prefabrikovanou pevnostní stavbu.
V počátcích výstavby byly pozorovatelny hojně maskovány základním a krycím nátěrem, dle charakteru okolí v odstínech šedé až po světle zelenou. Od kamufláží se postupně ke konci války upouštělo. Výrobní cena jednoho objektu se dle modifikace pohybovala v rozmezí 430,- až 525,- tehdejších říškých marek.
Hlavní funkcí Luftschutz - Splitterschutzzelle bylo samozřejmě pozorování účinků bombardování a případných nevybuchlých pum. Všeobecně vžité označení einmannbunker je však přinejmenším zavádějící, jelikož pozorovací zvon mohly dle provedení užít až čtyři osoby jako nouzový úkryt, často v einmannbunkeru zůstávala požární hlídka či drážní zaměstnanci na stráži. Ostrahu náletem vyklizených podniků v pozorovatelnách prováděla takzvaná Werkschutz (ozbrojená závodní stráž), organizace zřízená roku 1941 pro ochranu průmyslových podniků významných pro válečné hospodářství před krádežemi, sabotážemi a útoky partizánů. Podstatnou složkou činnosti Werkschutz, především v podnicích zaměstnávajících totálně nasazené cizince a válečné zajatce, byla ochrana před případnou špionáží, nekompromisní střežení pracovní morálky a též stíhání uprchlých pracovníků. Organizačně tato služba spadala pod policejní ředitelství, jemuž též předávala případy k dořešení. Jinde byly objekty umisťovány u mostů, železničních tratí anebo elektráren.
I dlouho po válce L-S sloužily v mnohých průmyslových závodech československé Civilní obraně. Spousta objektů našla mírové uplatnění jakožto úkryty při trhacích pracích v lomech, kde je možné mnohé z nich nalézt dodnes.

Pozorovatelna 1 je skoro zasypaná, beton se rozpadá a vydroluje. Dvířka nejsou vidět. Objekt má zřejmě 3 průzory.


Pozorovatelna 2 je zřejmě stejného typu, dvířka jsou rozvalená, uvnitř je kovové sedátko u stěny. Objekt má 3 průzory. Kolem je tradiční nepořádek.


Pozorovatelna 4 odpovídá typově objektu 2. Dvířka jsou opět rozvalená, objekt je značně zasypán zeminou.


Pozorovatelna 7 je zasypaná a napůl rozpadlá (snad kolizí se zemědělskou technikou). Jsou na něm pěkně vidět jednotlivé segmenty prefabrikovaných dílů. Na první pohled je také patrný jiný tvar pozorovacích průzorů. Zřejmě se jednalo o lehčí tenkostěnnou (nezesílenou) variantu pozorovatelny než předchozí 3 objekty.


Pozorovatelna 10 je ukrytá za krytem 9 v křoví na okraji pole. Kolem zadní vchodové části je cihlová zídka a vpředu je ochoz se zábradlím. Objekt tak trochu připomíná horní část majáku. Dvířka jsou utržená a pohozená u objektu.


Poznámka:
V popisu krytů a pozorovatelen u Kuřimi bylo použito číslování a typologie autorů L. Hladíka a F. Petermanna (viz Prameny).

Prameny:
[1] Badatelna, Výpravy do minulosti, http://www.davar.cz/badatelna/
[2] Hladík, L.: Betonové a železobetonové pozorovatelny v Brně a v Praze, In: Boing 12, KHV Brno, 1994.
[3] Hladík, L: Pozorovatelny III, In: Boing č. 14, KHV Brno, 1995.
[4] Petermann F.: Pozorovatelny a protiletecké kryty v Brně a okolí, In: Boing, KHV Brno.
[5] http://www.fortifikace.net/.

Jak na keš:
...

Rádi bychom poděkovali ODYS76 za pomoc s přípravou keše!

CWG Safarici CWG Tisnovske geopivko

Žádné komentáře:

Okomentovat