Termíny Tišnovského geopivka v roce 2022

V roce 2022 byla pravidelnost našich termínů napadena viry, resp. jejich následky. Přesto geopivko zůstává a snaží se plnit termíny pravidelných eventů Tišnovského geopivka - třetí čtvrtek v měsíci.
Oleg by řekl, že to musí být jasné každému, přesto se najdou jedinci, kteří tápou a nevědí, ... ;-)

2022

:: 10. února 2022, čtvrtek
:: 23. března 2022, středa
:: 21. dubna 2022, čtvrtek
:: atd.

středa 8. dubna 2015

PIVOVARY TIŠNOVSKA IV - Pivovar Drahonín

Cache by safariciPIVOVARY TIŠNOVSKA IV - Pivovar Drahonín
Vážení přátelé piva a geocachingu, připravili jsme pro vás sérii kešek spojených s pivovarnictvím na Tišnovsku. Jednotlivá zastavení budeme vytvářet postupně, jak se nám bude dařit získat informace o příslušných pivovarech. Celkem bychom pro vás rádi připravili dvanáct zastavení:
I. Pivovar Tišnov / Tischnowitz
II. Pivovar Předklášteří / Vorkloster
III. Pivovar Doubravník / Doubrawnik
IV. Pivovar Drahonín
V. Pivovar Kuřim / Gurein
VI. Pivovar Lomnice / Lomnitz bei Tischnowitz
VII. Pivovar Nedvědice / Nedweditz
VIII. Pivovar Říkonín / Rzikonin
IX. Pivovar Sentice
X. Pivovar Vohančice / Wohantschutz
XI. Tišnovští právovárečníci
XII. Minipivovar Doubravník

Podrobné informace k historii piva naleznete například zde:
Dějinný vývoj pivovarnictví
Pivo, Wikipedie - Otevřena encyklopedie

Pivovar Drahonín
Další zastavení po pivovarech na Tišnovsku nás zavede do Drahonína, ležícího u bran Českomoravské vysočiny. O pivovaře v Drahoníně se nám nepodařilo zatím najít v podstatě žádné bližší informace. První zmínka o pivovaru v Drahoníně se objevuje v souvislosti ze zánikem nedaleké vsi Nevěřín.
V publikaci Dějiny Drahonína od Karla Fice se uvádí: Největším konkurentem Nevěřína byl Drahonín, jenž vznikl při prameni Nevěrského potoka nejspíš jako záměrně kolonizační dílo s dvorcovým systémem hospodářství a záhumenkovou lanovou plužinou. To dokládá obdélníková náves a relativně pravidelné rozložení původních usedlostí. Drahonín se těšil vrchnostenské přízni, takže tu byl založen i pivovar. První zmínky o Drahoníne jsou z roku 1353. Prvni zmínka o Nevěříně pochází z roku 1360, druhá z roku 1442, pričemž k zániku vsi došlo někdy v padesátých letech 15. století.
V publikaci Václava Oharka Tišnovský okres z roku 1923 se uvádí: V Drahoníne samém dosud lze rozeznati zdi a sklepy býv. pivovaru, jenž zde r. 1593 byl s dvorem a mlýnem. V článku Z historie pivovarnictví na Tišnovsku, uveřejněného v Tišnov fotorevue, č. 9 je jen kratičká větička, že zmínka o pivovaru v Drahoníně je z roku 1592 a je takřka jisté, že autoří čerpali ze smlouvy mezi nejvyšším komořím na Moravě Hynkem Brtnickým z Valdštejna a klášterem tišnovskym z 3. května 1593. V této smlouvě se uvádí:
... Za to dostává klášter od pana Brtnického Drahonín s pustým zámkem Kosikovem a poplužním dvorem a znovu vystaveným mlýnem, pilou, pivovarem, vsí Borač, Zahrádku, Olší s kostelním podacím, Skryje, Újezd s pustým zámkem Hrádkem s kostelním podacím, Štěpánovice, lidi v Jilmovém, Říkoníně a v Lubném, panské louky u Újezda...
Co se týká zmínky Vaclava Oharka v publikaci Tišnovský okres o tom, že lze rozeznati zdi a sklepy bývalého pivovaru, je pravděpodobné, že jsou tím myšleny stopy po starých stavbách při usedlosti č. 12. Předpokládá se, že leží na místě, kde možná kdysi bývala drahonínská tvrz a s ní svazané hospodářské objekty.
Dvoudílná publikace Z historie pivovarů se o tomto pivovaru vůbec nezmiňuje stejně tak jako Katalog pivních etiket do roku 1948.


Letecký snímek Drahonína.


Plán Drahonína z počátku 19. století.

Prameny:
[1] Oharek, Václav: Tišnovský okres, Vlastivěda moravská, II. místopis, vydává Muzejní spolek v Brně, 1923.
[2] Ondroušek, Josef: Z historie pivovarnictví na Tišnovsku, in Tišnov fotorevue, č. 9, listopad 1998.
[3] Fic, Karel: Dějiny Drahonína, SURSUM, 2003.CWG SafariciCWG Tisnovske geopivko

Žádné komentáře:

Okomentovat